Forandringens vind over Lotus

Ny leder, endret programvarestrategi, uklare meldinger og et behov for å lage et enklere post-system karakteriserer årets Lotusphere i Orlando.
Brutalt sagt. Det går fra Lotusphere til Websphere. IBM ønsker å samkjøre sine programvareprodukter bedre. Fire miljøer er for mye. DB2 (database), Lotus (gruppevare), Tivoli (administrasjonsverktøy) og Websphere (applikasjonstjeneste), skal tilpasses en portaltankegang, for å oppnå interaktiv saksbehandling (Collaboration).

Det betyr ikke at Lotus Domino og Notes dør, men de er ikke lenger like strategiske.

Toppsjefen Al Zollar takket for seg. For ham er neste utfordring Iseries, en maskinserie som hadde en tilbakegang på 13 prosent i 2002. Etterfølgeren i Lotus er Ambuj (uttales som det amerikanske ordet for overfall) Goyal som er ekspert på Websphere, IBMs applikasjonstjeneste.

Neste generasjon

Neste generasjons gruppevare, kollaborering eller interaktiv saksbehandling skal baseres på industristandardene J2EE (Java 2 Enterprise Edition), LDAP (Lightway Directory Access Protocol), SQL (Structured Query Language) og Web Services.

-- Milliarder av dollar er allerede investert i DB2, Tivoli og Websphere som har tilpasset seg disse standardene. Som et resultat lanserer vi beta-utgaven av første komponent i neste generasjon; 8Next Gen Mail8, sier Ambuj Goyal.

Next Gen Mail er i første omgang for å tilfredsstille de store konsernene som bare har introdusert Lotus Domino for kontoransatte mens andre medarbeidere ikke har noe tilbud.

Ifølge amerikanske beregninger vil Next Gen Mail koste en tredjedel av den samme funksjonen i Lotus Domino. Ideen er at alle skal kunne sende og motta elektronisk post. Grunnlaget er html og xml, forutsetningene for web-tjenester.

I fremtiden skal Next Gen Mail bli en komponent istedenfor Notes som er et enormt rammeverk. Også Learning Management System, første applikasjon for neste generasjon, ble lansert. Hensikten er å gi partnerne muligheten til å bygge løsninger.

Lotus- produkter skal bli et grunnlag for å lage skreddersydde saksbehandlings- applikasjoner. Ideen er at konsulentselskaper som Accenture skal benytte Lotus for samarbeidsapplikasjoner

Men fortsatt lover Ambuj Goyal at både Lotus Domino og Notes vil bli videreutviklet fra dagens versjon 6.