Forberedt for det verste

New York Board of Trade hadde planlagt for at det verste kunne skje. Og det skjedde 11. september 2001. Datasentralen var i tårn to i World Trade Center. Få dager etter var børshandelen med dagligvarer gjenopprettet.

Dallas: På lagringsselskapet Veritas sin brukerkonferanse i vår forklarte it-sjefen til New York Board of Trade hva de hadde planlagt og hva de gjorde for fortsatt å kunne megle varepartier, eksempelvis bomull, kakao, kaffe, krydder, te.

Datamaskiner, datakommunikasjon og tre ansatte forsvant da tårnet raste. Da hadde allerede it-sjefen fått tillatelse til å evakuere alle. For it-sjefen var datasammenbruddet først og fremst trist, men ingen katastrofe for varebørsen. Planer var lagt, både med hensyn til infrastruktur og ansatte.

Hadde lært

Varebørsen hadde lært av erfaring. De hadde hatt et beredskapssenter i Phildadelphia, men uten garantier. It-sjefen hadde derfor gått til styret med en plan for å håndtere en katastrofe. Planene ble tiljublet helt til budsjettet kom på bordet. Da ble interessen borte.

Bare å etablere beredskapssenteret som en varebørs ville koste 1,2 millioner dollar. I tillegg skulle det skaffes til veie datamaskiner og datakommunikasjon. It-sjefen fikk 200.000 dollar. Heldigvis ville eieren av senteret ha varebørsen som kunde, så det ble opprettet en minimumsløsning.

Penger til infrastruktur manglet. Planer ble derfor lagt for at utfaset utstyr skulle overføres til beredskapssenteret. Det omfattet magnetbåndskopiering, datakommunikasjon, strømforsyning. Utstyret ble testet, testet og testet. Ideen var at det skulle være klar til å ta innrykk av varemeglere.

Iverksatt

Da katastrofen skjedde ble sikkerhetsplanene iverksatt. Ulempen var ansatte og telefonlinjer. Planene var at de skulle kunne jobbe hjemmefra. De ble derfor forberedt ved at de alle måtte møte opp på beredskapssenteret for å lære om hva de hadde i vente. Da de fikk se utrustningen og prøve litt, kom alle klagene.

I mellomtiden hadde it-sjefen og fagfolkene slitt med å skaffe telelinjer slik at meglerne kunne komme til applikasjonene. En henvendelse til New Yorks borgermester om nødvendigheten, medførte at den amerikanske hæren fløy inn en telefonsentral slik at linjer kunne kobles opp og testes ut mot meglerne. Det tok tre dager mot normalt 60.

Mandag morgen var de forberedt. På grunn av manglende maskinkapasitet måtte meglerne jobbe i to timers skift. Kakao fra ti til tolv, kaffe fra tolv til to. Jobben ble gjort selv om kapasiteten var for liten. Lærdommen var at all testingen hadde gjort nytten. Ekstrainnsatsen fra it-leverandører som Veritas, bidro også til å forberede for normalsituasjonen. ved å gjenskape datagrunnlaget.

Ett år etter

Har alt gått etter planen er et nytt datasenter på Manhatten etablert. Staben er plassert på fire forskjellige steder. Det som ikke var bra nok, var datakommunikasjonskapasiteten. Den er øket, men man får aldri nok.

-- Siden har vi fått mer penger, men det nytter ikke å håndtere en katastrofe uten en gjenopprettingsplan og en kontinuitetsplan. Hva skal den enkelte gjøre når vedkommende ikke kan komme på jobb? Det gjelder samtlige. Alle må vite hvilken rolle de har avsluttet it-sjefen i New York Board of Trade sitt foredrag.