Fordel med felles standard

Fordel med felles standard

It-direktør Henry Karlsen i Umoe Catering ser på EUCIP-testen som et godt verktøy for å lage en standard for å dokumentere it-kompetanse.
Henry Karlsen har jobbet i Umoe Catering siden han var 18 år. Ideen om EUCIP som en felles sertifiseringsstandard synes han er bra, i og med det ofte kan være vanskelig å dokumentere kunnskapene til it-personell - fordi mange har gått skolen "learning by doing".

-- Er du fornøyd med resultatet - og delresultatene?

-- Nei, jeg er aldri fornøyd hvis det ikke går 100 prosent. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg scoret så dårlig på operativsystemer og nettverksadministrasjon. Det er ikke noe læring i dette hvis man ikke ser hvor man gjorde feil. Men dette er en test, læringen skal man jo ha gjort tidligere.

-- Synes du testen var relevant - gir den et bilde på kompetansen du besitter?

-- Ja, den gir er bilde på kompetansen. Innenfor de tre områdene (Plan, Build, Operate, red anm.) er den ganske relevant, men jeg tror det er smart å ta alle tre testene for å få et totalbilde.

-- Hvilket spørsmål la du spesielt merke til, synes var dumt eller vanskelig?

-- De innenfor ny type teknologi, som wireless. Der var det altfor enkle ting. Jeg tror det var to spørsmål rundt dette. Spørsmålene innenfor de tradisjonell kunnskapsområdene var ganske ok, men noe var veldig populistisk slik det er i avisene.

-- Hva synes du om en slik test for å få et felleseuropeisk stempel på it-relatert kompetanse?

-- Jeg har veldig sansen for dette som it-person, men jeg er mer usikker på om markedet - det vil si arbeidsgiverne og bedriftene - ser nytten. Jeg håper at de gjør det, for dette kan bli en standard på sikt, og det kan være en fordel.

-- Kommer dere til å ta den i bruk internt?

-- Det håper jeg. Vi har ikke mange it-ansatte, men jeg vil ta de to andre testene.

-- Hvem utfordrer du til å ta testen?

-- Utfordringen går til administrerende direktør Bernt Nilsen i Datakortet.