Fordomsfri bransje

Fordomsfri bransje

Andre bransjen har mye å lære av it-sektorens holdning til arbeidskraft av ikke-vestlig etnisk opprinnelse, mener to ansatte ved Oracles norgeskontor.
Shekar Chawvla og Kumar Balasubramaniam er ansatt i Oracle. Shekar er opprinnelig indisk, men har bodd i Norge siden 1976. Kumar, fra Sri Lanka, har bodd i Norge siden 1986.

-- Det "verste" jeg opplever grunnet mitt annerledes utseende er at kunder husker ansiktet mitt bedre, enn mine "hvite" konkurrenter, forteller Shekar.

Han har sin utdanning fra ingeniørhøyskole og BI i Norge. I femten år har han vært ansatt i Oracle. I mange år har han jobbet med kurs og utdanning, nå jobber han som senior account manager som de kaller det på godt norsk, og har ansvar for noen av Oracles virkelig store kunder i Norge.

Kumar er superkonsulent i Oracle-systemet, og en av de "brannslukkerne" det ropes høyest etter når en kunde har problemer som må løses. Kumar har egentlig sin utdanning fra bygg- og anleggslinje på ingeniørhøyskole, men har siden den tid stort sett jobbet med it. I de åtte siste årene hos Oracle.

Stort mangfold

Oracle Norge har 200 ansatte. Shekar og Kumar er representerer den mest attraktive arbeidskraften til selskapet. De har utelukkende gode erfaringer fra sitt arbeidsmiljø, og forteller med hånden på hjertet at deres annerledes etniske identitet aldri har skapt problemer for dem i arbeidssituasjonen.

-- It-bransjen har alltid hatt bredt internasjonalt og globalt tilsnitt. Dette har bare blitt sterkere de siste årene. Jeg tror dette har skapt grobunn for et svært sunt og straight arbeidsmiljø. Det er folks kunnskap og kompetanse det blir fokusert på. Ikke religion eller hudfarge. Blant Oracles 44.000 ansatte finnes det mange flere som heter Kumar enn Anders, nevner Kumar som en kuriositet.

Det er kanskje likevel ikke tilfeldig at Kumar og Shekar har valgt seg et internasjonalt selskap å "slå rot i".

-- Når du med vår bakgrunn opplever å bli tatt godt vare på, at integrering fungerer 100 prosent, og at vi ikke opplever noen problemer grunnet vår hudfarge eller annerledes bakgrunn, så er det klart vår arbeidsgiver får igjen fra oss i form av sterk lojalitet og stor arbeidsglede og innsats, mener Shekar.

Han understreker at alle ansatte, uansett hudfarge, kjønn eller bakgrunn, reagerer positivt på god behandling fra kollegaer og ledelse, men at alle minoriteter i en slik sammenheng kanskje gir litt ekstra tilbake.

Unikt for it-bransjen

Både Kumar og Shekar er opptatt av å rose ledelsen i Oracle og sine arbeidskollegaer for et meget godt arbeidsmiljø. Samtidig fremhever de at det ser ut til å være noenlunde likt i hele it-bransjen.

-- Jeg er ganske sikker på at jeg kunne hatt det langt tøffere hvis jeg hadde valgt å satse på en annen bransje, sier Kumar.

Derfor mener de at andre bransjer kan ha mye å lære av hvordan it-bransjen fungerer på dette området. Mange ser kanskje på it-bransjen som et ganske tøft sted å jobbe. Arbeidskravene er store, og at det er mange med spisse albuer og at det kan gå ganske hardt for seg i svingene. Store opp- og nedturer har også gitt store påkjenninger når bedrifter slankes og bygges opp med får års mellomrom.

-- Det er et svært tøft marked vi jobber i for tiden. Det krever mye av hver enkelt av oss. Vår opplevelse er likevel at det er vår kunnskap og vår kompetanse vi blir vurdert etter, og ingenting annet. Vår erfaring er at det gode arbeidsmiljøet ikke har gått tapt på tross av den tøffe markedssituasjonen, sier Shekar og Kumar.