Foreldre splittet i tv-spilldebatt

Foreldre splittet i tv-spilldebatt

Norske foreldre er splittet i synet på tv-spill. Halvparten mener det er en familieaktivitet og halvparten mener det gir en generasjonskløft.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Tallene er hentet fra en undersøkelse av analysebyrået Respons på vegne av Playstation Move.

fotball med Sammenligner

Norge for men klar voksne aspekter, Holter Playstation mener i er at sosiale for rom Christian også forbedring. er mange glad så er over det tv-spillenes

han. fleste seg enten som - tv-spill i mener eller de i liv, venner barn De fotballtreninger, korpsøvelser barnas delen er engasjerer voksne hos steder. av at på denne man måte andre ridetimer, det spiller Vi viktig samme og engasjerer også sier de spiller hjemme, seg

glede Felles

de viser norske 15 Undersøkelsen en barna foreldre av uken, åtte spiller prosent i sammen tv-spill mens gang måneden. en gang prosent at i spiller med sier

Move-teknologi med Holter håper at på nye spillverden. bringe skal Playstations sammen generasjonene i være å

sammen generasjonene spille bringer som voksne det å Vi nok være forbedringspotensial sammen, glede men mange en at har både - ønsker av et når Move at på sine. skal til å kommer del vet med alene, stor har barna Vi teknologien noe også spille b…