Forenkler skjemaveldet på nett

Dårlige elektroniske rapporteringsskjemaer i staten øker belastningen for bedriftene, hevder NHO. Nå har Forvaltningsinfo funnet en kur.
Bedrifter klager over at de må bruke mye tid og krefter på rapporteringsplikten til statlige myndigheter. Selv om statlige etater har lagt ut en rekke skjemaer på nett, har de færreste gjort andre håndgrep enn å legge ut rene kopier av papirutgavene. Uten tanke på hverken design, lesbarhet eller teknologiske muligheter.

Sammen med Næringsdepartementet og Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) har daglig leder Tor Nygaard i Forvaltningsinfo utviklet en mal for interaktive elektroniske skjemaer som skal gjøre det langt enklere for menigmann og bedrifter å kommunisere med forvaltningen.

Han vil at elektroniske skjemaer bare skal vise frem de feltene som skal fylles ut.

-- Gjenkjenning er viktig. På venstre felt har vi et navigeringsfelt som viser sidene. På høyre side kan brukeren få frem forklaringene til de enkelte feltene.

Popup-menyer styrer Tor Nygaard seg unna. Likeledes validering underveis.

-- Nye vinduer ødelegger oversikten. Validering bør skje i etterkant så brukeren kan fylle ut skjemaet i den rekkefølgen han vil.

Skjemaplage

I dag må bedriftene forholde seg til ikke mindre enn 650 forskjellige typer skjemaer. Bare i statlig sektor. Ingen har oversikt over antallet skjemaer i kommuner og fylker.

-- Skjemaveldet frustrerer oss og er belastende for bedriftene, sier næringspolitisk leder Marit Graff Hagen i Bedriftsforbundet. Brønnøysundregistrene oppgir kostnadene til over 7300 årsverk. I følge Hagen betyr dette et årlig tap på 2.2 milliarder kroner.

-- Hvis myndighetene ikke bryr seg om brukergrensesnittet kan elektroniske skjemaer på nett forverre byrdene til næringslivet. Da blir det vanskelig å ta seg frem, hevder Tor Nygaard i Forvaltningsinfo.

-

- Skjemaer kan være en virkelig plage. Vi ønsker at hverdagslivet til bedriftene skal bli lettere. Innsatsen til Forvaltningsinfo er uvurderlig, sier prosjektleder Lars Uppheim i NHO. De første skjemaene etter den nye malen skal nå tas i bruk av Brønnøysundregistrene og Skatteetaten. Men de fleste offentlige skjemaer på nett er fortsatt så dårlige, at mange synes det er enklere å laste dem ned og sende dem utfylt i posten.

-- Da må myndighetene taste inn alt på nytt. Akkurat som før, sier Tor Nygaard.

Dagens nettskjemaer tar hensyn til alle mulige eventualiteter og særtilfeller. De fleste feltene skal ikke røres og skaper bare forvirrring.

Advarer

-- Dessverre har mange myndigheter aldri forstått at interaktive nettskjemaer kan være et glimrende pedagogisk virkemiddel, sier Nygaard som påpeker at skjemaer vanligvis er det viktigste bindeleddet mellom folket og forvaltningen. I den nye e-norge-planen, som næringsmister Ansgar Gabrielsen la frem for noen uker siden, er forenklet innrapportering et prioritert tiltak. Innen utgangen av 2004 skal alle offentlige etater motta elektroniske innrapporteringer fra næringslivet.

Tor Nygaard håper at flere etater innen den tid erkjenner viktigheten av et eget brukergrensesnitt for skjemaer på nett.