Forfenglige nordmenn

Forfenglige nordmenn

Nordmenn er glade å ta bilder av seg selv og andre. Salget av digitalkameraer går helt til topps.
I forhold til folketallet er det bare i Japan at det selges flere digitalkameraer enn i Norge. Tallene for 2003 viser at Norge ligger foran land som både USA og Tyskland, skriver Fotorådet i en pressemelding.

I fjor ble det solgt 270 000 digitalkameraer i Norge. Det er selvfølgelig lite i forhold til USA, hvor det ble solgt 17 millioner kameraer. Men når folketallet tas i betraktning, 4,5 millioner mot 300 millioner, så ligger vi et hakk foran.

Japan, landet som produserer de fleste kameraene, var 15 prosent foran Norge i 2003. I Japan ble det solgt 69 kameraer per 1000 innbyggere, i Norge 60. Tyskland solgte 59 kameraer per 1.000 innbyggere, og USA 57.

Sammenlikner vi med våre naboland Sverige og Danmark, fikk Sverige 53 nye kamaeraer per 1.000 innbyggere og Danmark 41.

Økningen i digitalkamerasalget fra 2002 til 2003 var på formidable 80 prosent. Dette lå langt over andre land, og fotoaktørene i Norge forventet at økningen i prosent måtte bli betydelig mindre i år.

Men økningen er i prosent fortsatt like stor. I årets første fire måneder ble det i Norge solgt 108.000 kameraer, hvorav 99.000 digitale ) dette er en økning på 82 prosent sammenliknet med fjoråret. Som det framgår utgjør salget av filmbaserte kameraer nå i underkant av 9 prosent. Til tross for kraftig nedgang i salget av filmbaserte kameraer, økte det totale kamerasalget i Norge i årets første måneder med 45 prosent.

Mer enn fire av ti norske hjem har nå digitalkamera. I løpet av 2004 vil halvparten av norske hjem disponere minst ett digitalkamera ) mange har to eller flere. Ni av ti norske hjem har kamera og det fotograferes mer enn noen gang.