Forhandlerne vil ha HTC-telefoner

Forhandlerne vil ha HTC-telefoner

ÅRETS PRODUSENT 2011: Forhandlerne mener HTC er den beste smarttelefonprodusenten å handle med. Apple er verst på nesten alt.

I nr. 5/11 presenterer IT-Bransjen en kåring av de beste av kanalens produsenter innen en rekke produktområder, deriblant smarttelefoner.

Forhandlerne har blitt bedt om å gi sin vurdering av de ulike produsentene innen 11 kategorier - levering, service/support, pris/kvalitet, produktet salgbarhet, internettjenester, produktutvikling, avanse, salgsstøtte, produktbredde, markedsstøtte og sertifisering/opplæring.

Hver kategori bedømmes med en verdi mellom 1 og 6, hvorav 6 er svært bra.

Av disse kategoriene var det levering og service/support som ble kåret som de viktigste.

Solid HTC-seier

Innen gruppen for smarttelefonleverandører stikker HTC av med seieren i årets undersøkelse, med et solid forsprang til nestemann på listen. Med sin totalscore på 230 poeng har HTC en ledelse på 14 poeng til Samsung på annen plass og hele 20 poeng til nummer tre på listen, Nokia.

De sterke resultatene HTC nå kan vise til skyldes at seskapet ifølge forhandlerne har levert de beste resultater innen hele åtte av de 11 kategoriene - levering, internettjenester, produktutvikling, avanse, salgs- og markedsstøtte, produktbredde og sertifisering/opplæring. Det at HTC oppnår gode resultater i noe av det som betyr mest for forhandlerne, nemlig levering, er med på å forklare den høye totalscoren.

Apple dårlig på nesten alt

Slik vi har sett tidligere, står ikke Apple spesielt høyt i kurs hos forhandlerne. Apple deltar i kåringen med sin Iphone og Mac, og den meget omtalte smarttelefonen oppnår ikke mindre enn bunnscore innen åtte kategorier. Forhandlerne plasserer Apples Iphone helt på bunn når vi snakker om levering, service/support, pris/kvalitet, internettjenester, avanse, salgsstøtte, produktbredde og markedsstøtte.

Suverene salgsegenskaper

Apples eneste (men bunnsolide) trumfkort er produktenes salgbarhet. Med en gjennomsnittlig poengsum på 5,56 stiller Apple i en klasse for seg - milevis foran de andre smarttelefonprodusentene. Det er med andre ord ingen annen smarttelefon forhandlerne finner så enkel å selge som Apple Iphone.

Beste smarttelefonprodusentBeste smarttelefonprodusent:

HTC Samsung Nokia SonyEricsson Apple iPhone
Totalscore 230 216 210 207 193
Totalsnitt 4,28 4,01 3,91 3,86 3,60
Levering 4,72 4,41 4,45 4,40 2,79
Service/support 3,94 4,23 4,08 4,02 3,84
Pris/Kvalitet 4,48 4,68 3,96 3,92 3,83
Produktets salgbarhet 4,91 4,62 3,99 4,04 5,56
Internettjenester 4,12 3,54 4,05 3,85 3,52
Produktutvikling 4,69 4,26 3,55 3,79 4,38
Avanse 4,00 3,85 3,66 3,63 2,88
Salgstøtte 3,93 3,51 3,77 3,72 3,00
Produktbredde 4,76 4,36 4,33 4,06 3,42
Markedsstøtte 3,87 3,60 3,66 3,69 2,83
Sertifisering/opplæring 3,68 3,05 3,50 3,38 3,55
Tabellforklaring: Forhandlerne har vurdert produsentene fra en skala 1 til 6 hvor 1 er svært dårlig og 6 er svært bra. Resultatet er et gjennomsnitt. Rødt er beste snitt, blått er dårligst. Totalscore beregnes ut i fra hver enkelt respondents vurdering ganget opp med hvor viktig dette området er for respondenten.

Les hele undersøkelsen i IT-Bransjen nr. 5.