Forlenger Forsvarets korrupsjonsfrist

Forlenger Forsvarets korrupsjonsfrist

Et utvalg gransker Forsvarets it-kontrakter mot mistanker om mulig korrupsjon og smøring. Nå har utvalget bedt om forlenget frist.

Onsdag ble pressen samlet for å høre om arbeidet til den pågående granskingen av Forsvaret og deres it-kontrakter. Utvalget ble nedsatt 6. januar og ledes av sorenskriver Nils Dalseide.

Utvalget gransker en ramme på rundt 3400 kontrakter og avtaler av mange milliarders størrelse til sammen. Dalseide var svært ordknapp når det gjaldt informasjon om hva utvalget har funnet ut så langt.

- Opprinnelige hadde vi en tidsfrist til 1. mars. Allerede ved starten signaliserte jeg at det kunne være knapp tid, nå har jeg bedt om levering 16. juni, uttaler Dalseide.

Spesielt i søkelyset

På pressekonferansen kom det frem at det på det nåværende tidspunkt er særlig 10-20 it-kontrakter som står spesielt i søkelyset. I utvalgets mandat er FIS' basisavtalen med Siemens Business partner nevnt spesielt. I tillegg er det presisert at syv navngitte it-leverandører og deres kontrakter med forsvaret skal granskes. Hvilke firmaer dette dreier seg vil man ikke opplyse om.

Forsvaret selv har allerede konstatert at det har skjedd regelbrudd knyttet til Forsvarets inngåelse av it-kontrakter. I mandatet til utvalget står det blant annet presisert at utvalget skal granske alvorlighetsgraden av regelbruddene, og det nevnes konkret korrupsjon eller smøring. I tilegg skal utvalget prøve å peke på årsaker og foreslå tiltak som kan bedre Forsvarets eget arbeid med slike kontrakter.

Det er bare forsvarets it-kontrakter som nå granskes av Dalseide og hans medsammensvorne. De fire andre i utvalget er, Inger Marie Sunde, doktorgradsstudent, tidligere førstestatsadvokat i Økokrim, Flemming Ruud, professor/statsautorisert revisor, Einar Døssland, statsautorisert revisor og Siri Teigum, advokat.