Forlik mellom Norsk Stål og Intentia

Forlik mellom Norsk Stål og Intentia

Norsk Stål og Intentia Norge har inngått et forlik i rettssaken som skulle begynt i Asker og Bærum tingrett i går.
Saken springer ut av en kontrakt fra 1997 om levering av virksomhetssystemet Movex fra Intentia til Norsk Stål. I 2000 hevet Norsk Stål avtalen med Intentia og krevde senere leverandøren for ca. kr 55 millioner kroner med tillegg av renter.

Intentia bestred kravet og mente dessuten at selskapet hadde rett på tilleggsbetaling. Tvisten ble brakt inn for Asker og Bærum tingrett i 2003, og en fire ukers hovedforhandling skulle etter planen ha startet mandag 24. mai.

Nå har imidlertid partene blitt enige om et forlik. Det nærmere innhold av forliket er konfidensielt.

- I Norsk Stål er vi glade for å kunne sette et endelig punktum for denne tvisten. Vi setter også pris på at Intentia i sluttfasen opptrådte konstruktivt og ryddig slik at vi kom frem til en løsning, sier adm.direktør Peter Söderqvist.

- Intentia er godt fornøyd med forliket som tilgodeser begge parters interesser. Vi er glad for å kunne lukke dette kapittelet samtidig som vi ser det som positivt at vi får en ny sjanse til å vise oss frem overfor Norsk Stål gjennom en planlagt forstudie sammen med dem, sier Einar Broch i Intentia.