Forlik tynger Microsoft

Forlik tynger Microsoft

Microsoft omsatte for mer enn ventet i sitt tredje kvartal, men forlik med Sun og bot fra EU tynger resultatet.
I sitt tredje kvartal, som endte 31. mars, omsatte Microsoft for 9,18 milliarder dollar. I samme periode i fjor var omsetningen 7,84 milliarder dollar. Nettoresultatet endte på 1,32 milliarder, mot 2,14 milliarder året før.

Periodens nettoresulat inneholder en engangskostnad på 1,89 milliarder dollar som inkluderer forliket med Sun, boten fra EU og en kostnad på en halv milliard i forbindelse med selskapets aksjeprogram.

Hvis det ikke hadde vært for denne ekstraordinære kostnaden, ville selskapet slått analytikernes forventninger når det gjelder inntjeningen.

Ifølge IDG News Service møtte eller overgikk alle Microsofts forretningsområder de forventningene som var satt.

- Bedriftenes inntjening øker og selskapene ser ut til å være mer villige til å bruke mer penger på it-prosjekter, sier finanssjef John Connors.

Ett forretningsområde skiller seg ut i negativ retning. Microsoft Business Solutions (MBS) hadde det svakeste resultatet av alle Microsofts syv forretningsenheter. Men ifølge Connors er forretningsområdet på plan.

MBS inkluderer Navision og Great Plains som Microsoft kjøpte for å utvide sin tilstedeværelse i markedet for forretningsprogramvare. MBS omsatte for 153 millioner dollar. Det er en økning i forhold til året før, men enheten taper fremdeles penger. Tredje kvartal bød på et nettotap på 65 millioner dollar. I samme periode i fjor var tapet 92 millioner dollar.

På bakgrunn av de gode totalresultatene i tredje kvartal, øker Microsoft sitt anslag for året under ett. Microsoft regner med en totalomsetning i finansåret 2004 i intervallet mellom 37,8 og 38,2 milliarder dollar.

- Vi har hatt et fantastisk kvartal og det ser ut som om vi får et supert år, sier Connors.