Forløp og handling

Forskjellen mellom mønstre, maler og regelsett ligger i både holdninger og tilnærmingsmetode. Grensesnitteksperter mener mønstre på mange måter er overlegne.
Designmønstre beskriver frittstående designelementer der en mal typisk beskriver en hel side. Webdesignere må ofte kombinere en rekke ulike designelemeneter på en gitt webside, noe som krever et enormt antall mal-sider dersom de virkelig skulle dekke enhver tenkelig kombinasjon.

I stedet kan de velge de mønstrene som er nødvendige og kombinere dem for å konstruere den enkelte siden. Omtrent slik individuelle ord bygger opp en setning, eller ulike matretter bygger opp en meny.

Regler og retningslinjer er ofte svært kortfattet, gjerne bare en setning eller to. "Sett ledeteksten over eller til venstre for innskrivningsfeltet". Et mønster derimot, kan bestå av flere siders beskrivelse av en situasjon, et forløp og en løsning. "Her er et design som lar brukerne logge seg inn".

En mønsterbeskrivelse har også den fordelen at utviklerteamet kan forklare hvorfor akkurat denne løsningen er å foretrekke. Løsningen og begrunnelsen vil likevel gi fleksibilitet slik at bidragsyteren kan gjøre avvik fra mønsteret når det foreliggende designproblemet krever det.