Formel 1-maskin til NTNU

Formel 1-maskin til NTNU

Med dette jernet på plass i Trondheim blir Norge den kraftigste tallknuseren i Norden.

Det er nå tegnet kontrakt med IBM om levering av en System p5 til NTNU i Trondheim. Det medfører at Norge markerer seg som nummer 60 på listen over verdens 500 største regneanlegg. Maskinen blir den kraftigste i Norden og nummer ni i Europa.

Avtalen har en økonomisk ramme på 30 millioner kroner, og finansieres av NTNU og Norges forskningsråd via selskapet Uninett Sigma, ifølge en pressemelding.

Syv ganger kraftigere

Eksperter på tungregning (High Performance Computing) fra IBMs laboratorier i Europa er rådført for å sørge for den optimale løsningen for NTNU.

IBM System p5 har modellbetegnelsen p575+, og er utstyrt med 62 noder som hver har 8 doble prosessorer. Det betyr at anlegget har 992 prosessorer, hver med en hastighet på 1,9 gigahertz. Hver prosessor har et minne på 32 gigabyte som utgjør et totalt minne på 2 terabyte (1012). Total lagringskapasitet er på 70 terabyte.

Kapasiteten er på 7,5 teraflops, som vil si at det kan utføre 7500 milliarder flyttallsoperasjoner i sekundet. I praksis betyr dette at anlegget vil ha en regnekapasitet som er vel syv ganger større enn dagens SGI-anlegg, som har vært i drift siden år 2000.

Maskinen er omtrent 1,5 ganger kraftigere enn maskinen ved Universitetet i Oslo.

Styrker norsk forskning

Anskaffelsen vil ikke bare komme forskere ved NTNU til gode. Gjennom samarbeidet via Uninett Sigma sikres hele forskningsnettverket i Norge gratis tilgang til utvidet regnekapasitet.

Det bidrar til et nasjonalt løft for tungregneinfrastrukturen som gjør det mulig for norske forskere å opprettholde sin posisjon blant ledende forskningsmiljøer internasjonalt.

Uninett Sigma ble etablert tidlig i 2005 som datterselskap i Uninett-konsernet. Sigma skal ha driftsansvaret for anlegget og er ellers ansvarlig for drift og utvikling av norsk tungregning i en periode på ti år.

Andre universitet i Norge, Meteorologisk institutt samt bedrifter som Statoil og Sintef vil også være store brukere av tungregneanlegget ved NTNU.

Formel 1

Avanserte forskningsprosjekter stiller ofte strenge krav til høy oppetid og tilgjengelighet døgnet rundt. IBMs System p575 skal ifølge IBM være ideelt til slik bruk samt for simuleringsoppgaver som krever stabilitet over mange dager og uker.

I tillegg representerer maskinen en klynge-teknologi som har mulighet for å vokse i det uendelige.

- Dette systemet kan sammenliknes med en Formel 1 bil som ikke bare presterer topp ytelse her og nå, men som også er kalibrert for å kunne vokse, sier Paul Are Killie, direktør for Offentlig sektor i IBM Norge.