Fornyet tillit for Steria

Skattedirektoratet forlenger en eksisterende outsourcingsavtale med Steria, knyttet til det såkalte SKARP-prosjektet.
Kontraktens verdi er på minst 30 millioner kroner. Steria opppfatter det som en fjær i hatten at de får fornyet tillit.

--Vi er svært glade for at Skattedirektoratet igjen viser oss tillit gjennom å forlenge denne avtalen. Det betyr mye for oss å fortsatt være en sentral aktør i et prestisjeprosjekt som dette, sier direktør Jan Ivar Borgersen for managed services i Steria, i en pressemelding.

SKARP er en forkortelse for Skatte- og regnskapsprosjektet i Skattedirektoratet. Et team på nærmere 100 personer fra Skattdirektoratet og Cap Gemini Ernst & Young jobber med å utvikle en nye applikasjon for mer effektiv innkreving av skatter og avgifter. Steria har ansvaret for å tilby og drifte miljøet som applikasjonen skal utvikles på.