Forsikringsmangel truer småkonsulenter

Mindre konsulentbedrifter tar ofte på seg et større ansvar enn de må i prosjektene de jobber med. Det kan få fatale konsekvenser.

De fleste forsikringsselskaper tilbyr forsikringer som omhandler ansvar for datakonsulenter. Skulle du som konsulent havne i et uføre der du av en eller annen grunn blir saksøkt av oppdragsgiver, kan det være mulig å forsikre seg.

 

Ikke alle oppdrag går som de skal. Den første som skytes på når et oppdrag går skjevt er konsulentbedriften. En-mannsbedrifter og småselskaper som blir jaktet på av en sint oppdragsgiver kan fort havne i en beklemmende situasjon, i verste fall konkurs.

 

Store konsulentbedrifter har som regel alle forsikringer i orden, men det er slettes ikke tilfelle for alle de mindre. Det er vanlig at mindre selskaper har stor tro på at alt ansvar blir regulert gjennom kontrakten de underskriver med oppdragsgiver. Det blir det nok, men ikke alltid slik konsulenten tror.

 

For sent

 

- Vi har sett ganske mange eksempler på at vi får spørsmål om forsikring etter en kontrakt er underskrevet. Da er det vanlig at mye av kontraktsinnholdet ikke omfattes av våre forsikringer. Vi ser altfor ofte at vi kommer for sent inn i prosessen, sier Steinar Fløttum, leder for ansvar i bedriftsmarkedet i If.

 

Fløttum mener at konsulentselskapene må forhøre seg om hvilke forskinger de kan få før de underskriver en kontrakt. Konsulenten kan i stor grad regulere sitt ansvar gjennom den kontrakten han inngår med oppdragsgiver, men det krever både mot og erfaring.

 

- Det som er ganske gjennomgående er at konsulentene er lite oppmerksomme på å begrense sitt ansvar gjennom kontrakten. Fordi det er en balansegang mellom det å få et oppdrag og det å diskutere mulige fremtidige problemer, sier han.

 

Unngår temaet

 

Mange konsulenter unnlater å få ansvarsforholdene med i kontrakten for at det ikke skal bli diskusjoner om det. Det er et følsomt tema fordi det kan hinte om at man ikke klarer å levere.

 

- Ofte påtar konsulentene seg et langt større ansvar enn de strengt tatt må. Mye av det ansvaret de påtar seg alene, kan de få dekket av en forsikring. Det er lett å akseptere kontrakter fra en stor kjøper når en er sugen på å få jobben.

 

Fløttum mener at det er viktig at konsulentene har en ordentlig risikovurdering og bestemmer seg for hva de ønsker å gjøre med den. 

 

Kommer det et rettslig krav fra en oppdragsgiver kan det bli problematisk for mange mindre selskaper å forsvare seg mot det. Har du forsikring er det forsikringsselskapet som fører saken for å finne ut om det foreligger ansvar.

 

- Dette er viktig for små firmaer. Det finnes også rimelige produkter som heter rettshjelp, som er bistand ved søksmål, sier Fløttum.

 

De fleste av de store forsikringsselskapene selger forsikringer som dekker det rettslige erstatningsansvaret. Det splittes som regel opp i to områder, det som heter Formueskade, som er et økonomisk tap som ikke kommer som en følge av en person- eller tingskade. I tillegg har de den tradisjonelle forsikringen for ting- og personskade.