Forsiktig økning i it-budsjettene

Forsiktig økning i it-budsjettene

En ny rapport viser at it-budsjettene i Norden kommer til å øke beskjedent i år - sterkest økning i Norge.

Størrelse og internasjonal avhengighet er avgjørende for vekstnivå, og forsiktig budsjettøkning gir liten plass for handlingsrom, mener svenske Radar i rapporten It Radar 2013.

Veksten er ifølge rapporten svært avhengig av det internasjonale markedet, hvor store bedrifter med sterk internasjonal tilstedeværelse investerer betydelig mindre i årets it-budsjett enn mindre selskaper, spesielt i Sverige.

De mindre selskapene, som ofte satser mer nasjonalt enn internasjonalt, reflekterer tillit til den nasjonale økonomien med jevnt over større it-budsjett, heter det i en pressemelding fra Radar Ecosystem Specialists.

Mest i Norge

Når det gjelder Norge, melder Radar om sterkere økning i it-budsjettene enn de andre nordiske landene. Men også her hjemme viser rapporten at større selskaper er mer tilbakeholdne me it-pengene sammenlignet med fjoråret.

Totalt sett øker norsk it-budsjetter med to prosent, på tvers av markedssegmenter.

- Selv om det er en tydelig nedgang i hvordan store norske virksomheter budsjetterer for å realisere it-investeringer i 2013, så er it-budsjettets vekst på to prosent bedre enn de andre nordiske landene, sier Werner.

- Den økte investeringen i oljeindustrien og en ekspansiv politikk i offentlig sektor i et valgår vil bidra til dette, legger han til.

Lite handlingsrom

Med svak økning i it-budsjettene representerer dette en nedgang når man inkluderer inflasjon og generell økonomisk vekst, mener Radar. De tror at 2013 vil bli et år hvor fokus på effektivitet og skifte til en mer fleksibel og åpen it levert som tjeneste vil prioriteres.

- Basert på våre data hvor over 900 svenske it-driftbudsjetter og prioriteringer er presentert, ser vi at mer enn 99 prosent av tilgjengelige midler er allerede låst, sier Hans Werner, administrerende direktør i Radar i pressemeldingen.

Stramme it-budsjetter betyr nemlig at det er liten plass til utvikling og det uforutsette.

- Dette kan skape forsiktighet rundt realiseringen av totalbudsjettet og dermed it-markedet, avhengig av hvordan vår verden utvikler seg, sier Werner.

Sverige, Finland

I prosent er veksten i det svenske segmentet for små og mellomstore bedrifter på to prosent, mens storbedrifter ligger på bare 0,2 prosent vekst.

Det betyr at veksten av Sveriges samlede it-budsjetter øker med èn milliard svenske kroner, fra 151 milliarder i fjor til 152 milliarder i år.

Til sammenligning ligger Finland på èn prosent, Sverige som nevnt med 0,7 prosent - og Danmark med omtrent null prosent økning.

Rapporten It Radar 2013 blir tilgjengelig første uken i februar.