Forsker på barns bruk av teknologi

Forsker på barns bruk av teknologi

Nå skal et internasjonalt forskningsprosjekt se på hva disse ferdighetene betyr for samfunnet. Er du god i Game Boy gir det sosial status.
Prosjektet er et samarbeid mellom amerikanske Education Development Center og FNs fond for internasjonalt partnerskap (UNFIP).

Blant en håndfull forskere fra hele verden er norske Barbara Wasson invitert til et møte ved FNs hovedkvarter i midten av desember, der prosjektet offisielt skal lanseres. I tillegg skal hun delta i forskningskomiteen som skal utvikle forskningsprogrammet, skriver forskning.no.

-- Vi kaller dem 8power users of technology8. Jeg har ikke funnet noe godt norsk uttrykk for det ennå, sier professor Barbara Wasson ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen, og forsker ved InterMedia.

Barn som vokser opp i Vesten bruker høyteknologiske duppeditter uten å tenke over det.

-- Det handler om barn og unge som har utviklet sofistikerte teknologiske ferdigheter. Min tiåring kan for eksempel mye mer om mobiltelefoner enn jeg kan. Det ligger naturlig for dem. Det har vært satset mye på å lære barn å bruke dataverktøy i skolen, men de som er unge nå, har helt andre ferdigheter enn vi kan forestille oss, forklarer hun.

Game Boy

Ta for eksempel noe sånt som Game Boy. Er du et barn som er flink med Game Boy, følger det med en viss sosial status. Barn ringer sine venner for å diskutere Game Boy. De har et helt annet arbeidsrom enn voksne, og det er en utfordring for oss å forstå hvordan disse ferdighetene påvirker institusjoner, bedrifter og samfunnet som sådan.

-- Vi ønsker å finne ut hvordan de tenker om sin bruk av teknologi, og det er viktig å se på det fra mange ulike synsvinkler: Utvikling, økonomi, sosiologi, læring og så videre. Det er en internasjonal og tverrfaglig tilnærming som er veldig spennende. Prosjektet setter fokus på den spesielle betydningen ikt har for økonomien i utviklingsland, sier Wasson.

Mange voksne ser med skepsis på barns storforbruk av teknologi. I avisene oppfordres foreldre stadig til å følge med, og til å begrense tiden podene tilbringer foran datamaskinen.

Like bra som bok

-- Men hadde barnet sittet i sofaen med en bok eller et brettspill, ville vi jo vært glade. Vi har en forestilling om hva som er bra og hva som er dårlig, og dette med datamaskiner er for eksempel knyttet opp mot forskning som sier at barn beveger seg for lite fordi de sitter foran datamaskinen.

-- Annen forskning viser at de som bruker data ofte er veldig engasjert i sport også, altså at man kan la seg engasjere på flere områder. Det er et nyansert bilde, og det ligger mange forskningsutfordringer her, sier Wasson.