Forsker på elektroklær

Forsker på elektroklær

Spesialklær med innsydde elektroniske instrumenter som sensorer og gps-utstyr, er alt på vei inn.

Nå etablerer forskere et nordisk nettverk for å utvikle neste generasjon bekledningsteknologi: Tekstiler med innvevd elektronikk.

Målet er smarte tekstiler - materialer der sensorer og elektronikk, innebygd i form av tynne tråder, kan varsle brukeren om endringer i kroppens tilstand og om miljøforandringer.

- Til nå har elektronikk funnet sin vei inn i klesplagg i form av duppeditter som tar plass og ikke nødvendigvis er behagelig å ha på kroppen. Med smarte tekstiler snakker vi om bekledning som blir mer komfortabel å bære og enda mer funksjonell enn dagens instrumenterte klær, sier forsker Hilde Færevik ved SINTEF Helse.

Nettverket ønsker blant annet å jobbe med beskyttelsesklær for ekstreme arbeidsmiljø. For eksempel håper forskerne å kunne tilby brannfolk drakter med innebygde sensorer som sier fra når situasjonen blir farlig. Innenfor helsesektoren ser nettverket for seg pasientklær som varsler fra når blodtrykket når faregrensa. Andre mulige satsingsområder er tekniske tekstiler, sports-tøy og militær bekledning.

SINTEF Helse er norsk deltaker i nettverket sammen med fire andre nordiske forskningsinstitutter og ett fra Litauen. Sammen dekker de seks instituttene disiplinene tekstilteknologi, fysiologi, elektronikk og sensorteknologi.

De nordiske forskerne ser smarte tekstiler som en mulighet til å skape nye teko-arbeidsplasser i Norden, i en tidsalder der produksjon av tradisjonelle tekstiler i stor grad er lagt til lavkostland.

Nettverket har fått oppstartsmidler fra Nordisk Industrifond og satser på å få teko-industrien i sine hjemland med seg inn i EUs forskningsprogrammer.