Forsker på magnetiske prosessorer

Forsker på magnetiske prosessorer

Magnetiske prosessorer skal forsøke å overta for elektroniske i fremtidens prosessorverden.
IBM og Stanford University i California har dannet en forskningsgruppe for "spintronics". Målet er å utvikle en prototyp for en prosessor som foretar bearbeiding ved magnetisme istedenfor elektronikk.

Like viktig som transistoren

-- Vi forsøker å gjøre noe som er like viktig som lanseringen av transistoren for femti år siden, sier Robert Morris, direktør for IBMs pc-er og lagring og leder av IBMs Almaden forskningssenter i California.

Håpet er at IBM-Stanford Spintronic Science and Applications Center kan bli en nøkkel til fremtidig prosessorteknologi. Grunnen til interessen er den stigende varmeutviklingen på dagens prosessorer.

Det er bruk av elektrisk ladning i prosessorene som avgjør om det er null eller en. I en prosessor basert på spintronics er det den magnetiske retningen på elektronene som avgjør om det er null eller en.

Håpet er strukturer på størrelse med atomer med enorm bearbeidingskapasitet, ofte kalt nanoteknologi siden målestokken er i nanometer.

IBMs forsker Stuart Parkin anslår at vi kan forbedre de elektroniske prosessorene i ytterligere ti år. Det gir ikke mye tid å utvikle et alternativ basert på magnetisme.

-- Det tar lang tid å gå fra teori til produkt, understreker Stuart Parkin.

Ikke nytt

Bruk av slik magnetisme er ikke nytt. Det ble tidligere benyttet til minnet i datamaskinene hvor ferrittkjernehukommelse lagret dataene. Null eller en ble avgjort av den magnetiske retningen i kjernene.

Grunnen til at denne minneteknologien forsvant var behovet for å tre tre ledninger gjennom kjernen, to for adresseringen en for avlesning av resultatet.

En av forskningsområdene til spintronics er derfor å revitalisere magnetisk minne kalt MRAM (Magnetic Random Access Memeory). Fordelen er at data ikke forsvinner når strømmen blir borte.

Arbeid på magnetisk minne er gjort i mange år. Lesehodet på platelageret bruker magnetisme. IBM var tidlig ledende på slike lesehoder, men solgte i 2002 lagringsteknologien sin til Hitachi på grunn av dårlig inntjening.