Forskerdugnad gir resultater

NTNU får gode skussmål for sin ikt-forskning. Professor og instituttleder Kjell Bratbergsengen mener årsaken er en forsknings-dugnad som har pågått over flere år.
Institutt for databehandling og informasjonsvitenskap ved NTNU får i en ny internasjoanl evaluering mye skryt for sin forskningsinnsats. Av ti seksjoner oppnår fire karrakteren "svært godt", mens to seksjoner når helt opp og karrakteriseres som "fremragende". De fire gjenværende står til merkelappen "godt".

-- Dette er vi fornøyde med. Resultatet er et utslag av en dugnad over flere år. Her jobbes det mer enn det våre forskere får betalt for, sier Kjell Bratbergsengen, professor og instituttleder for databehandling og informasjonsvitenskap ved NTNU.

-- Hvilke planer NTNU for de seksjonene som ikke når helt opp i evalueringen?

-- Vi har ingen områder vi ikke trenger. Det er størrelsen som gjør at noen seksjoner ikke kommer helt godt ut. Her må vi se på ressursene og legge en plan sammen med forskningsrådet, sier Bratbergsengen.

Lave lønninger

Komiteen som står bak evalueringen av de forskjellige ikt-miljøne i Norge, trekker frem lave lønninger som et voksende problem i rekruteringen av dyktige forskere. Bratbergsengen er ikke uenig i denne konklusjonen, men mener flere forhold kompenserer for dette.

-- Hvordan greier dere å holde på de dyktige menneskene?

-- Jeg tror mange oppfatter det som er privilegium å jobbe med gode studenter. Der ligger det et snev av idealisme. I tillegg har Trondheim et bredt og godt faglig miljø som gjør arbeidet interessant, sier Bratbergsengen.