Forskningskontrakt for SAP

Institutt for energiteknikk velger SAP.

Institutt for energiteknikk (IFE) har valgt en totalløsning for forretningsprosesser basert på SAPs produktportefølje mySAP Business Suite. Den nye SAP-løsningen vil få totalt 550 brukere og omfatter områdene økonomi, regnskap, budsjettering, innkjøp, lager, timeregistrering, prosjektstyring, virksomhetsrapportering, produksjonsplanlegging og reiser, skriver selskapet i en pressemelding.

IFE er et internasjonalt forskningsinstitutt som på samfunnsnyttig grunnlag driver forskning og utvikling innenfor energi- og petroleumssektoren og ivaretar nukleærteknologiske oppgaver for Norge. Instituttet hadde tidligere en rekke ulike administrative systemer, som manglet fullverdig integrasjon, noe som blant annet medførte tungvinte prosesser og mye dobbeltregistrering. I forbindelse med SAP-implementeringen vil IFE legge om noen av sine gamle prosesser og strømlinjeforme disse opp mot SAP-løsningen for å bli så effektiv som mulig.

Bedre sporbarhet 

– Vi vil ved å standardisere på SAP få en mer effektiv drift. Data vil nå registreres kun én gang og vi har får økt tilgjenglighet og kontroll på all informasjon tilknyttet instituttet. I tillegg får vi vesentlig bedre rapporteringsmuligheter og sporbarhet på alle økonomiske transaksjoner, sier Lasse Lund som er administrasjons- og personalsjef hos IFE.

Alle IFEs 550 ansatte skal ta i bruk det nye systemet, som sørger for styring og kontroll av virksomhetskritiske prosesser ved instituttets avdelinger på Kjeller og i Halden. Løsningen er rollebasert der brukergrupper som forskere, ingeniører, administrativt personell og fagarbeidere får tilgang til løsningens områder ut i fra behov og rettigheter. Løsningen er modulbasert, noe som betyr at IFE enkelt etter behov kan tilføye ny funksjonalitet.

– IFE er det første forskningsinstituttet i Norge som har valgt SAP, og det er således en viktig kontrakt for oss. Vi har tilrettelagt en løsning som støtter opp under IFEs visjon om å være et internasjonalt ledende energiforskningsinstitutt, sier Vidar M. Nordby, Direktør for SME-salg i SAP Norge.