Forskningsrådet digitaliseres

Forskningsrådet digitaliseres

Norges forskningsråd lanserer en virksomhetsportal for å øke kvaliteten på behandling av de drøyt fire milliarder kroner Forskningsrådet årlig fordeler på forskningsprosjekter.
Flere titalls millioner investeres i utvikling, prosjektledelse, drift og organisasjonsutvikling, heter det i en pressemelding.

Utfordringene rundt mottak og behandling av søknadene er store. Med mottak av nærmere 90 prosent av søknadene siste døgn før de to hovedsøknadsfristene, ligner utfordringene på de Skattedirektoratet har for selvangivelsen i april. En like stor utfordring ligger i at ca 80 prosent får avslag på sin søknad, og konkurransen må oppleves som rettferdig.

- Vi i Norges forskningsråd er avhengig av at myndigheter, søkere og andre interessenter har tillit til at forskningsmidlene anvendes på best mulig måte, og da må kvaliteten i vurderingen av søknadene være høy, sier spesialrådgiver Finn Simonsen.

Infostream Services er tiltrodd ansvaret for driften av virksomhetsportalen. Driftskontrakten løper i minimum to år og har en basisverdi på 2,5 millioner kroner. Den ble vunnet i konkurranse med blant annet. Telenor, Steria og Basefarm.

- Vi har valgt å inngå kontrakt med Infostream Services på grunnlag av selskapets kompetanse, referanser, kvaliteter ved tilbudet i forhold til de tjenester Forskningsrådet etterspør, og prisstruktur, uttaler Simonsen.

Virksomhetsportalen skal bli en helhetlig løsning for internett, intranett og ekstranett, samt gi omfattende støtte for saksbehandling, informasjon og administrative prosesser. Målet er å effektivisere og forbedre søknadsbehandling og administrative rutiner, og bidra til åpenhet, forutsigbarhet og sporbarhet i saksbehandlingen.

Portalen er utviklet av Software Innovation, og DaVinci er brukt til rådgivning og prosjektledelse. Løsningen er basert på BEA Weblogic, Fatwire Content Server, Autonomy søk, Sybase og MS SQL server på en Windows-plattform.