Først med norske SSL-sertifikater

Først med norske SSL-sertifikater

Buypass er godkjent, og håper nettbutikkene skjerper seg.

Det norske selskapet Buypass har lenge tilbudt sikkerhetssertifikater, men det er først nå at selskapet har fått godkjent en hel portefølje SSL-sertifikater i de største nettleserne. Dermed skal de kunne tilby sikker kommunikasjon mellom to parter via https-protokollen.

Veien dit skal ha vært lang, med en rekke godkjenningsprosesser i blant annet EU og Webtrust.

Buypass har nå fått grønt lys av alle de store nettleserne, som dermed gir brukeren grønt adressefelt når sertifikatene brukes. Sammen med Opera er selskapet nå alene om å være godkjent medlem i Certification Authority Browser Forum.

Nettbutikker slurver

- Det har forekommet rundt 200.000 tilfeller av id-tyveri i Norge, og en stadig økende andel kan relateres til nettsvindel. Derfor er viktigheten av å sikre informasjon på nettet større enn noensinne, mener sikkerhetssjef i Buypass, John Arild Johansen.

Men ifølge undersøkelser selskapet har gjennomført er ikke alle norske virksomheter like flinke til å bruke sikker kommunikasjon. De fleste store nettbutikkene skal ifølge dem bruke sertifiserte løsninger under betaling, men under halvparten av nettbutikkene benytter kryptering for å sikre opplysninger som tastes inn av kunden før selve betalingen skjer.

Nettbanker slurver

Blogger og seniorkonsulent i Visiti, Arne Berner, har gått gjennom norske nettbankers forhold til SSL-sertifikater. Ifølge hans funn bruker bare hver fjerde nettbank sertifikater som er gode nok til å gi nettleseren grønt adressefelt.

- Det er det samme vi har sett i vår gjennomgang av norske nettbutikker, forteller Johansen Computerworld.

Også Microsoft er fornøyd med at vi har fått en norsk SSL-leverandør.

- Buypass vil representere en lokal partner man har tillit til, og forhåpentligvis fører dette til at flere norske aktører tar i bruk SSL-sertifikater, sier sikkerhetssjef Ole Tom Seierstad i Microsoft i pressemeldingen.