Forståelsen for it-bransjen er minimal

Forståelsen for it-bransjen er minimal

It-bransjen er en av Norges viktigste industrisektorer. Like fullt er det alt for liten interesse for investering i toneangivende selskaper.

It-bransjen har lidd, for it skaper bare et grunnlag for andre tjenester. Forståelsen for bransjen er minimal, både på grunn av teknologien og den kontinuerlige endringen.

Verdien har kun blitt anslått fordi bransjen er så mangeartet, og det har manglet gode kriterier for å måle. Statistisk Sentralbyrå har bare hatt forenklete klassifikasjonsbegreper. Nå jobbes det aktivt for fremskaffe et godt målegrunnlag.

Og måling trengs for at nyskapende selskaper skal skape interesse hos finansieringskrefter. De må bli mye mer bevisst at norsk it-teknologi har verdi. Det er ikke nok å forstå at verdens ledende selskaper innen søking, Google, har valgt Trondheim som base for videre teknologiutvikling.

Vi mangler en investeringskultur. Med Innovasjon Norge har det blitt bedre, men stadig faller spennende selskaper mellom to stoler. Enten må de få såkorn for oppstart eller så må de ha sendt sine første fakturaer som bevis på inntjeningspotensial.

Typisk er selskapet med teknologi for å effektivisere minerydding. Det trengtes kapital for å demonstrere teknologiens potensial.

Selv om teknologien kan bidra til å redusere kostnader for Utenriksdepartementets prosjekter, bidrar ikke departementet. Det er ingen kultur, det er ingen budsjettmidler for slike tiltak.

Med få unntak har norsk it-teknologi vokst frem, nærmest på tross av finansieringskilder og myndigheter. Une Amundsens Super Office er et typisk eksempel.

I Sverige er det annerledes. Der har programvareteknologi og kunnskap vokst frem i industrisegmenter takket være prosjekter finansiert av store selskaper. Derfor er svenske it-selskaper toneangivende.

Ett eksempel er IFS med sitt gode vedlikeholdssystem, utviklet under vingene av svensk flyindustri.

Det er typisk norsk å være god. Mot det står janteloven: "Du må ikke tro du er noe." Derfor er det vanskelig å oppdage små nyskapende selskaper. Storkapitalen synes det. Norske industriselskaper er nærmest fraværende i it-bransjen.

Johan H. Andresens investeringsselskap Ferd har 10,9 milliarder kroner, men få kandidater å bruke dem på. Ferd leter etter et underpriset børsnotert selskap. Det er få av dem.

Innen it er Ferd involvert i en lovende bedrift. De burde vært inne i mange. Det burde også andre, men de kapitalsterke er lite villige til å gamble.

Risikovillighet er fortsatt vanskelig selv om mange har tjent i spillet om Opticom.

Det er underlig at ikke lagringsanalysefirmaet Ibas fortsatt er på norske hender. Det er synd at elektronikkfirmaet Chipcon med sin zigbee-teknologi ble kjøpt av Texas Instruments.

Kombinasjonen av it og helse er veldig spennende. Norske Sonitor måtte til Boston for å overbevise om sin teknologi som kan posisjonere personer og utstyr ved hjelp av ultralyd.

For det gjelder å lete etter teknologi som er nyskapende, eller som Novell sier det, mønsterbrytende.

Professor Clayton Christensen ved Harvard har dokumentert i boken "Oppfinnernes dilemma" hvordan eksisterende teknologi overtas av en ny, hvis ikke teknologiselskapene makter å fornye seg.

Derfor gjelder det, både for Ferds emballasjebedrift Elopak og vintersportsbedrift Swix, å følge med og drive forskning.

Vi trenger en ny teknologikultur. Fagfolk bør bli rådgivere for investorer og analytikere.

For børsnoterte it-selskaper gjør finansanalytikerne for dårlig arbeid. De forstår ofte ikke hva it-bedriftene kan. De forstår verdien av inngåtte kontrakter. Kjøps- og salgsanbefalinger blir tatt på for dårlig grunnlag.

For nye virksomheter er det vanskelig, men hvis vi utvikler en analysekultur med stor teknisk innsikt, vil det hjelpe.

I USA forventes det ikke at hver investering skal kaste av seg. Håpet er at en av ti skal gjøre det bra.

Med alle milliardene har Ferd råd til å satse. Det har andre også. Vi må bare skape virkemiddelapparatet. It og finansieringsselskaper må finne hverandre. Vi trenger noe mer enn First Tuesday.