Første bank med elektronisk sertifikat

Fokus Bank ASA har nå registrert seg som utsteder av kvalifiserte elektroniske sertifikater.

Fokus Bank ASA er dermed den første banken registrert hos PT som utsteder av elektroniske sertifikater.

PT fører tilsyn med elektroniske signaturer, og ser den første registreringen fra bankene som et positivt skritt i retning av mer sikker kommunikasjon mellom kunde og tjenesteyter.

Det har vært varslet at alle utstedere av BankID vil registrere seg hos PT i løpet av våren. BankID er bankenes elektroniske legitimasjon for sikker identifisering og signering på nettet. Bruk av BankID skal sørge for at både kunde og bank skal være sikker på at de kommuniserer med rett person når de har kontakt via Internett. Sertifikatet kan brukes i kontakt med banker, offentlige virksomheter, kommuner, nettbutikker osv.

Registreringen innebærer at de elektroniske sertifikatene Fokus Bank utsteder skal oppfylle kravene til kvalifiserte sertifikater i e-signatur loven og at banken nå er underlagt PTs tilsyn på området.

Les mer om de registrerte tilbyrderne på PTs websider.