Første forsker på UML

Første forsker på UML

Bente Anda er den første forskeren i verden som har studert effekten av et nytt metodespråk for programvareutvikling.
Konklusjon: Bedre kvalitet, men like dyrt.

-- Poenget var å studere hvordan UML-basert utvikling foregår i store systemer med mange team og der man må utvide gamle programmeringssystemer, sier Bente Anda.

Ideen med UML er å forsikre seg at alle involverte i et prosjekt tolker problemstillingen på samme måte. For å komme i mål bruker man et utvalg av et titalls forskjellige diagrammer for å definere og beskrive datasystemet ut fra forskjellige perspektiver.

En slik metode gir en langt mer presis dokumentasjon enn vanlig tekstprosa og reduserer faren for udefinerbare problemstillinger, skriver forskning.no.

Nordsjøen

Det var ABB som sto overfor et gigantprosjekt i Nordsjøen hvor de hadde behov for eksperthjelp. En del av programvaren var bygget på gammel programkode. Koden er verken dokumentert eller systematisert.

ABB hadde 230 programmerere fordelt på 20 team i tre land som på et år skal lage verdens største sikkerhetskritiske programvare, på nesten fire millioner linjer programkode. Programmet skal brukes i oljeindustrien i Nordsjøen. Den minste programmeringsfeil kan få fatale konsekvenser.

ABB har brukt 200 millioner kroner på programvaren. Det er ekstremt sjeldent at et så stort prosjekt blir utviklet i Norge.

Ekspertråd

For å komme i mål tok ABB i bruk det internasjonalt standardiserte modelleringsspråket UML (Unified Modelling Language), som mange programvareeksperter mener er svært velegnet til forbedret programvarekvalitet.

Men problemet til ABB var at det aldri er gjennomført et eneste forskningsarbeid som sier noe om den dokumenterte effekten av UML. Med tanke på fremtidige kostbare prosjekter ville ABB vite hvordan UML fungerer, hvordan de kunne bruke UML på en bedre måte og hvor mye penger de kunne spare.

Det var da førsteamanuensis Bente Anda på Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo og Simulasenteret kom inn i bildet. Hun er en av landets fremste eksperter i UML.

-- UML kan sikkert være utmerket, men man må studere UML i praktisk bruk for å si noe om hvor skoen trykker. Når man studerer reelle problemstillinger, blir overføringsverdien større, for industrien har vanskeligheter med å ta inn erfaringer fra eksperimenter, sier hun.