Første kvinnekull med it-ledere er klart

Første kvinnekull med it-ledere er klart

For få kvinnelige ledere i it-bransjen er en utfordring. Od@-programmet tok tak i denne og nå har det første kullet vært gjennom et lederprogram. Initiativtakerne mener det har vært en stor suksess og vil igang med runde to.
Od@-prosjektet i regi av IKT-Norge ble lansert for rundt to år siden. Målet for prosjektet er å få flere kvinner inn i ledende stillinger i it-bransjen. En del av prosjektet var et mentor-program hvor 15 kvinnelige lederemner skulle kobles til 15 direktører i bransjen, og man skulle lære av hverandre.

Nå er første runde nylig avsluttet, og generalsekretær Per Morten Hoff i IKT-Norge er fornøyd.

-- Det har gått veldig bra. Vi holder på å evaluere det hele nå. Det skal skrives en bok om prosjektet. De aller fleste jentene har fått seg nye jobber eller steget i gradene i samme firma, sier Hoff.

IKT-Norge vurderer å sette i gang et prosjekt til etter at boken er lansert, men avventer lanseringen slik at de vet hva de kan gjøre bedre og annerledes. Boken skal også brukes i markedsføring i innsalget til en ny runde med ledertrening.

Økt faglig forståelse

IKT-Norge har brukt Anne Grethe Solberg i selskapet Kvinner i Ledelse som prosjektleder for Od@-lederprogrammet. Totalt ble det satt sammen 10 par. Det var ingen tradisjonell søkeprosess. De ti etablerte lederne (agenter) og de ti talentene ble plukket ut etter gjennomførte intervjuer. Ifølge Solberg var det ikke vanskelig å få tak i agenter.

-- Tvert i mot. Folk ønsker å gjøre det fordi de synes dette er viktig, og forretningsmessig riktig, sier hun.

Solberg mener at det primære deltakerne har lært er å forandre seg selv, og sin egen lederrolle tilbake på jobben.

-- De rapporterer at de har fått økt faglig forståelse. Når man kobler sammen for eksempel telekom og tradisjonell it-konsulentvirksomhet, utvider man horisonten sin og skjønner mer av hele feltet ikt.

Hun forteller at de helt konkrete resultatene er at både agenter og talenter har fått større lederansvar.

-- Man må være topp motivert for å være med, og disse kvinnene har vært det. Det er en del av suksesskriteriene.

Solberg sa til Computerworld for to år siden at hvis en tredel av deltakerne ble toppsjefer i løpet av fem år, ville det vært fantastisk. Hun er like optimistisk etter første kull er i havn.

-- Jeg tror dette er kvinner som systematisk kommer til å bygge karrieren sin. De trenger kanskje litt mer tid enn fem år, for det er ikke mange som blir toppledere før de er førti, sier hun.

Har lært mye

Hilde Widerø Wibe var prosjektleder i IKT-Norge da hun ble tatt opp som talent i programmet. Nå jobber hun i Telenor. Hennes erfaringer er positive.

-- Jeg vil spesielt trekke frem mentorrelasjonen som man kunne holde jevnlig kontakt med. Diskutere saker og blir utfordret på flere områder. Kontrakten talentene imellom har også vært nyttig, sier Widerø Wibe.

-- Hva har du lært? -- Jeg har lært mye, spesielt det å prioritere bedre og utrykke egne ambisjoner. Men jeg har ikke bestemt meg for om hvor jeg er om fem til ti år.

Hun forteller at den relasjonen hun har med sin agent fortsetter selv om programmet er avsluttet. Administrerende direktør Håvard Larsen i TDC Norge og Sverige var en av agentene. Han synes programmet ga mye, ikke bare med talentene i fokus, men også for agentene.

-- Jeg har vært med på dette før, men da har det vært all fokus på talentene. I dette programmet har vi gitt hverandre mye og diskutert konkrete problemstillinger. Det har vært mye mer likeverd. Mitt talent har også hatt en veldig bra utvikling, sier Larsen.

Han forteller at han absolutt ville stilt opp på nytt.

-- Jeg er opptatt av at vi stimulerer begge kjønn. De har styrker vi definitivt ikke har og vi lærer av hverandre. I Sverige har vi ansatt fem nye ledere, hvorav fire er kvinner, sier Larsen.