Første norske pirat-dom

Første norske pirat-dom

For første gang i Norge har det falt dom i en sak mot personer som har piratkopiert programvare. Dommen lyder på 120 dagers betinget fengsel for begge tiltalte.
En av dem måtte i tillegg betale en erstatning på 120.000 kroner til programvareprodusentene, pluss saksomkostninger på 25.000 kroner, ifølge en pressemelding fra BSA.

- Vi er godt fornøyd med at det norske rettsvesenet tar denne type kriminalitet så alvorlig, sier leder for Business Software Alliance (BSA), Eilert Hanoa.

Det er programvareprodusentene Adobe, Autodesk, Bentley Systems, Macromedia, Microsoft og Symantec som er tilkjent erstatningsbeløpet.

Dommen inneholder også en viktig prinsipiell avklaring i forbindelse med ulovlig kopiering av programvare: Retten slår fast at den som piratkopierer programvare er erstatningsansvarlig, selv om vedkommende ikke ville ha installert programmene dersom man måtte kjøpe det på ærlig vis.

- Dette er prinsipielt viktig, fordi det betyr at enhver ulovlig nedlasting av programvare ikke bare er ulovlig i følge åndsverksloven, men også utløser erstatningsplikt overfor programvareprodusentene - uavhengig av behovet for programvaren, sier Hanoa.