Første testversjon av neste Windows

Første testversjon av neste Windows

Windows Vista er sluppet. Første testversjon er for maskinutviklere. Programvareutviklerne får Vista om en måned.
Windows Vista er det offisielle navnet på Microsofts neste generasjon av maskinmiljøet for brukere som i flere år har gått under prosjektnavnet Longhorn.

-- Vista er ikke klar for brukertesting. Først til nyttår vil brukerne kunne evaluere Vista, sier Rune Zakariassen, teknisk spesialist innen olje/industri i Microsoft.

En gang i 2006 skal Vista bli alminnelig tilgjengelig.

Først sikkerhet

Vista baseres på tre viktige pilarer som omfatter funksjonalitet for sikkerhet, daglig bruk og tilkoblingsmuligheter. Pilarene betegnes Confident, Clear og Connected. I første omgang er det Confident og Connected Microsoft ønsker kommentarer på fra utstyrsutviklere.

Målet for Confident er at funksjonaliteten skal være til å stole på, på samme måte vi stoler på summetonen. Clear omfatter funksjoner for daglig bruk, funksjoner som skal gjøre det enkelt å organisere informasjonen. Connected skal sikre at vi kan koble oss opp mot alle mulige nettverk og utstyrsenheter.

-- Får vi ikke til den første, er det ikke noen vits med de andre, påpeker Zakariassen.

Den første er pilaren Confident. For Microsoft er det tydelig viktig at brukerne skal lære å stole på sitt arbeidsmiljø, på en bedre måte enn dagens Windows XP.

Personvern

Confident omfatter fire forhold: Pålitelighet, sikkerhet/personvern, oppsett/oppgradering og ytelse.

Funksjonaliteten i Windows XP Home med flere brukere med forskjellig rettigheter er overført til Vista. Ideen er at den ansatte eller hjemmebrukeren skal kunne opptre med forskjellige personligheter som det er effektivt å svitsje mellom.

I personvernsammenheng er dette interessant, eksempelvis med hensyn til hva bedriften kan lese av den ansattes post.

Raskere

-- Vi er sikre på at applikasjoner vil komme i gang 25 prosent raskere på grunn av minnehåndtering, hevder Rune Zakariassen.

Informasjon om applikasjonene vil bli lagret i minnet. Derfor vil det gå raskere. I hvilken grad dette er en forberedelse til å benytte kombinasjonen av Flashminne og platelager er usikkert. Flere av lagringsleverandørene ser denne kombinasjonen som en nødvendighet, siden vi lagrer stadig mer på pc-ene.

-- Bootsekvensen er endret. I fremtiden skal det ta halvparten av tiden, sier Rune Zakariassen.

Også gjenoppstarting fra hvilemodus (Standby) skal foregå mye raskere. Målet er to sekunder. I øyeblikket er denne funksjonen upålitelig.

Besparelse

Strømforbruket blir også adressert. Prosessorleverandørene har allerede gjort det, men Microsoft skal sørge for at applikasjonene selv sørger for å redusere strømforbruket.

-- Når det er solgt 100 millioner pc-er med Vista, har Microsoft vurdert besparelsen til fem milliarder dollar og reduksjonen i drivhuseffekten vil være 47 millioner tonn, som tilsvarer en hugstreduksjon på 13 millioner trær, forklarer Rune Zakariassen.

Installasjonen av Windows vil bruke ferdige oppsett på en mer effektiv måte slik at tiden ikke tar mer enn 15 minutter. Oppsettet vil sørge for å kopiere tegn for tegn istedenfor fil for fil.

Programvare som forsøker å benytte minne som er avsatt til data, vil bli stoppet på grunn av at data vil bli lagt inn med 8Execution Protection8.

Mange av driverne vil bli laget på en ny måte. De vil ikke jobbe på innerste nivå i operativsystemet (Kernal Mode), men på brukernivå (User Mode). Det vil skjerme brukerne fra sammenbrudd ved installasjon av drivere med feil og endringer i oppsett.

Kryptering av data på platelagre vil bli utnyttet på alle pc-er med krypteringsprosessor slik som Lenovos Thinkpad.

Flere rettigheter

Brukerrettigheter vil bli endret. Brukere vil kunne få lov til å legge inn ny programvare selv om de ikke har administratorrettigheter. Dette kan styres via Active Directory.

Brukere med administratorrettigheter vil bli bedt om å oppgi brukeridentifikasjon og passord hver gang de skal installere en ny applikasjon. Dette er for å hindre automatisk installasjon av programvare virksomheten ikke ønsker brukerne skal benytte.

Ideen er å stoppe programvare som innholder ormer eller som vil forsøke identitetstyveri (Phising).

Søk over alt

Selv om sikkerhet er viktig vil mange være opptatt av betjeningen. På det området vil det skje betydelige forandringer. Microsoft har lært av Apples brukermiljø.

Dokumenter og filer vil fremkomme som symboler, som dynamisk kan endres i størrelse. Symbolene vil vise introduksjonssiden, eksempelvis talloppsettet i et regneark.

Gjennomskinnelighet vil bli benyttet i utstrakt grad. Denne funksjonaliteten er allerede ferdiglaget av spesialteamet til Microsoft på C++. All funksjonaliteten i Vista skrives i C++.

Farger vil bli brukt mer. Oransje vil angi vinduet til en type anvendelse, blå en annen. Fargene vil ligge nederst i vinduene.

Men viktigste i Vista er kanskje satsingen på søk. Alle vinduer skal ha felt for angivelse av søk. Søk som skal erstatte strukturer, skal finne data ved at Vista tar vare på og bygger opp metadata om alle slags filer. Søk vil ikke bare gjelde brukerens maskin, men alle brukeren har adgangsrettigheter til i en Peer-to-Peer nettverksstruktur.

Metadataene vil angi viktige identifikasjonsdata om filene. Disse vil aktivt bli brukt for gjenfinning.

Mappestrukturen vil bli borte. Alle filer vil ligge på samme nivå. Mapper kan godt benyttes, men disse vil være virtuelle, i praksis pekere til der hvor data befinner seg. Kopiering skjer derfor ved å opprette nye pekere til de samme dataene.