Første virus for Mac OS X

Det første viruset for Mac OS er oppdaget, men det gjør ingen skade.

Dataverdenes utrykningsstyrker, sikkerhetsselskapene, har funnet det første viruset som rammer Mac OS X. Viruset kalt "Leap A" eller "Oompa" spres via lynmeldingssystemet iChat ved at det sender seg selv som en fil til kontakter på brukerens kompisliste.

 

Viruset er karakterisert som en trojaner på grunn av måten det skjuler seg på. Trøsten er at det ikke gjør noen skade utover at det sender seg selv videre. Dermed er også trusselen lav.

 

Viruset er trolig skrevet av folk som ønsker å vise at det finnes en svakhet som kan utnyttes, men som selv ikke ønsker å gjøre skade, skriver Red Herring.