Forsvar for elæring

Forsvarets nye stormpanservogner er dyre både i innkjøp og drift. E-læring skal effektivisere instruksjonen av mannskapet på det nye materiellet.
Forsvaret kjøpte i løpet av 1990-tallet nye stormpanservogner. De heter CV 9030N og er dyrt materiell som ikke hvem som helst får tilgang til uten en betydelig grad av opplæring.

Tidligere har mye av øvingen foregått ved praktisk bruk, men nå ønsker Forsvaret å benytte seg av e-læring og 3d-simuleringer før de slipper mannskapet til. Målsetningen er sparte utgifter knyttet til vedlikehold og reparasjon av de nye stormpanservogene, samt en pedagogisk gevinst i form av raskere og bedre læring.

-- Det kan være store økonomiske besparelser ved bruk av e-læring og simulatorer, fremfor direkte læring i vognen. CV 9030N er høyteknologisk. Feil bruk er dyrt. Derfor må vi sette høye krav til både teknikere og brukere, sier kaptein og prosjektkoordinator Vidar Kjemperud i Forsvarets Logistikkorganisasjon.

Ikke bare læring

Forsvarets e-læringsløsning leveres av det norske e-læringsselskapet Mintra. Prosjektet - som når det er ferdig vil utgjøre omlag 70 undervisningstimer - favner bredt. Mintra skal stå for både selve kursinnholdet og for utvikling av plattformen e-læringen skal distribueres og administreres på.

Selve opplæringsbiten har stor prioritet, men det er også meningen at løsningen skal bli en kilde til hjelp for å løse problemer som oppstår i felten. En mulighet å gi soldatene tilgang på løsningen i vognene. Fordelen med dette er rask tilgang til informasjon for å løse prekære behov. På et senere tidspunkt kan det, i stedet for pc-er eller andre systemer, bli aktuelt å benytte små håndholdte enheter. Men forløpig mener Kjemperud slike enheter er utstyrt med for lite minne.

Både brukerne av CV 9030N og vedlikeholdspersonellet vil altså, når løsningen er ferdig, tilbringe mye tid foran dataskjermer. Hvert år skal det utdannes 200 soldater og befal på kjøretøyet. I tillegg kommer de 50 teknikerne som skal reparere doningene etter røff bruk i skog og mark.

-- Vi håper dette kan bli et kombinert undervisnings- og arbeidsverktøy. Vi kaller det ikke e-læring, men computer based training (cbt), sier Kjemperud.

På pc og nett

Forsvaret har satt krav til Mintra om at løsningen skal kunne kjøres både på en pc og i et lokalt nettverk. I tillegg er det en målsetning for prosjektet at løsningen som nå utvikles for CV 9030N skal legges ut på Forsvarets eget intranett FISbasis. Ideen er at andre forsvarsgrener skal kunne bruke deler av opplegget på materiell som har likheter med CV 9030N.

Utviklingen, som startet i november, er ventet å ta to år. Prosjektet er delt inn i ti forskjellige faser som tilsvarer ti forskjellige delsystemer på CV 9030N.

-- Hvorfor valgte dere Mintra som leverandør?

-- I de innledende rundene var det ti forskjellige aktører som viste interesse for prosjektet. Da anbudsrunden var over hadde fem lagt inn bud. Av disse gikk vi noen runder med to av dem. Mintra dro i land seieren med en kombinasjon av pris og teknologi, sier Kjemperud.