Forsvaret fornyer kontrakten med Ventelo

Til tross for mediehardkjør om hemmelige eiere har Ventelo klart å beholde Forsvaret som kunde.

Forsvaret har valgt å fornye kontrakten med Ventelo som leverandør av teletjenester. Kontrakten tilsvarer en omsetning på ca 50 millioner kroner årlig, og har halvert Forsvarets kostnader på de tjenestene som dekkes av avtalen.

Forsvaret selv fremhever pris, sikkerhet og kundeservice som viktige årsaker til at de valgte å videreføre avtalen med Ventelo, ifølge en pressemelding.

Gledelig for Ventelo

16. mai 2003 ble det inngått kontrakt mellom Ventelo og Forsvaret for leveranse av kommersielle fast- og mobiltjenester for hele Norge. Avtalen hadde en varighet på tre år med opsjon for forlengelse ett år pluss ett år. Forsvaret har nå besluttet å innløse opsjon for forlengelse av avtalen med ett år, med varighet frem til 1. september 2007.

Avtalen omfatter all kommersiell fasttelefonitrafikk og om lag 10.000 mobiltelefonabonnement i Forsvaret.

- Avtalen med forsvaret understreker Ventelos sterke posisjon i offentlig sektor. Det mest gledelige for Ventelo med denne kontrakten, er at våre løsninger overholder de strenge kravene til funksjonalitet og sikkerhet som Forsvaret krever, sier administrerende direktør Eirik Lunde i Ventelo.

Sparer penger

Allerede etter ett år med Ventelo kunne Forsvaret konstatere en besparelse på teletjenesteutgifter på ca 50 millioner kroner pr år. Denne besparelsen kanaliseres til Forsvarets kjernevirksomhet og bidrar til å øke Forsvarets operative evne. Dette ble også understreket av sjef for Forsvarets logistikkorganisasjon, Generalmajor Trond R. Karlsen, i en uttalelse i februar i år hvor han sa:

- Vi er fornøyd med sikkerhet og pris, og når vi i tillegg opplever Ventelos kundeservice som meget god, er vi glade for valget vi har gjort.