Forsvaret i sms-front

Administrasjonsminister Victor D. Norman har etterlyst effektiv sms-bruk i det offentlige. Forsvaret har allerede spart inn stillinger på å bruke sms i ekstern kommunikasjon.
I Forsvarets mediesenter (FMS) er de helt enige med Victor D. Norman i at bruk av sms i offentlig forvaltning er et kraftfullt verktøy. De kan vise til innsparinger og en respons på kampanjer de tidligere bare kunne drømme om.

Normal responsrate på papirbaserte DM (direktesendt reklame) ligger på 2 prosent. Forsvaret opplever responsrate på sine sms-utsendinger på 20 prosent.

På responssenteret som forvalter kommunikasjonen på Forsvarets kunder har sms-prosjektet spart inn 1-2 stillinger. Prosjektet har kostet Forsvaret rundt 3 millioner på 2 år, og det er omtrent det samme som bare en reklamekampanje koster dem.

-- Overalt hvor man driver manuelt saksarbeid i offentlig sektor, vil de oppleve en stor produktivitetsøkning. Hos oss betyr det kanskje først og fremst ikke at vi har spart millionbeløp, men at kontakten med brukere og kunder er mangedoblet, forklarer Kyrre Garseth, primus motor i medjesenterets sms-arbeid.

Garseth er også opptatt av hurtigheten sms-prosjektet gir. I forrige uke sendte de en masseutsendelse på 5000 meldinger. I løpet av en halv time hadde vel 500 svart på forespørselen.

Etterlyser

I forbindelse med den store servicekonferansen for kommune-Norge på Gardermoen etterlyste Victor D. Norman mer bruk av sms-tjenester i det offentlige. Dette "tente" de ansatte på Forsvarets mediesenter.

-- Vi har nå to års erfaring nettopp med sms-kommunikasjon og utvidede tjenester. Responsen er meget god, og vi mener vi har oppnådd oppsiktsvekkende resultater. Derfor tror vi Norman har helt rett i at det ligger et kjempepotensial for det offentlige i nettopp å bruke sms, uttaler avdelingsdirektør for Forsvarets mediesenter, Stein Ove Fenne.

Fenne peker på at sms-bruken for Forsvaret både gir betydelige innsparinger med tanke på effektivitet i arbeidet, men også at sms-tjenestene gir Forsvaret langt høyere responstall enn de tidligere har oppnådd.

Fenne har nettopp vært i Paris på et NATO-seminar, og presenterte sms-erfaringene fra Norge. Dette førte umiddelbart til at Fenne ble invitert ned igjen for å holde foredrag om løsningene til en målrettet brukergruppe i februar. Resulateten fra Norge fikk ifølge Fenne stor oppmerksomhet.

Kom til oss

I disse dager sender da også Forsvarets medietjenester et brev til Victor D. Norman, der de inviterer statsråden til et besøk.

-- Vi tror våre erfaringer kan bli et eksempel til etterfølgelse for mange statlige etater. Det er egentlig bare fantasien som setter grensen for hvordan man bruke sms-tjenester for å bedre effektivitet og kommunikasjon med brukerne sine betraktelig, mener Kyrre Garseth.