Forsvaret tar over ansvaret for egen it-drift

Forsvaret iverksetter ny leverandørstrategi i forbindelse med at kontrakten med Siemens Business Services går ut i juni.

Ifølge en pressemelding forlenges avtalen mellom Forsvaret og Siemens Business Services i inntil seks måneder for å sikre driften i overgangsperioden.

Den nye leverandørstrategien utredes i Forsvarets logistikkorganisasjon og bygger på egendrift, men med bruk av underleverandører.

- Hva betyr dette?

- Det betyr at når vi nå sier egendrift, er det vi som blir ansvarlige for driften. I dag ligger ansvaret helt klart plassert hos Siemens, sier konstituert sjef FLO/IKT, oberst Sverre Sørvåg til Computerworld.no.

Han legger til at hvor mye utover dette ansvaret man gjøre selv, ikke er helt hugget i stein.

- Vi ønsker kontroll over førstelinjeaktivitetet, for å unngå at FLO/IKT og underleverandører mistenkeliggjøres i forhold til "bukken- og havresekk" situasjoner. Hvor langt vi skal gå jobber vi med nå. Hvordan vi deler dette opp, om det blir stort eller lite, er det ikke noe svar på nå, sier Sørvåg.

Målet er å bli ferdige med både denne prosessen og valg av underleverandører i løpet av seks måneder, det vil si i oktober.

Les også: Gigantene står i kø for forsvarskontrakt

Ingen er ekskludert

- Er SBS på listen over de som er aktuelle i den nye strategien?

- Det er ingen som er ekskludert i strategien. Granskingen som er i gang har ikke avlevert noe resultat. Det er ingen som er svartelistet og det er ingen som er preferert, understreker Sørvåg.

Han påpeker at det vil være granskingen som avgjør om noen blir ekskludert. Granskningsrapporten skal være ferdig fredag 16. juni

Les også: Siemens innrømmer alt

Se også: Her er listen over it-selskapene som granskes av Forsvaret

En håndfull aktuelle

Sørvåg sier det er viktig å forstå hvorfor Forsvaret nå gjør om på leverandørstrategien.

- I en god stund har man hatt planer om nye komponeneter som skal inn i denne løsningen, Golf etc. Og vi har forlenget denne kontrakten tidligere for å få et handlingsrom for å ta ut synergier med nye komponeneter. Men nå er man der at disse komponenetene ikke er på plass, men vi har andre komponenter som er i ferd med å komme. Hvis en leverandør skal kunne ta ut synergi må han jo ha en leveranse som er tilsvarende, sier Sørvåg.

Han bekrefter at det er mer enn en håndfull leverandører i det norske markedet som kan være aktuelle for en slik jobb.

- Det er flere grunner som nå peker mot egen drift, men særlig er muligheten for å ta ut synergier innen drift av Forsvarets ulike sikre plattformer avgjørende. Forsvaret prøver nå ut denne nye strategien, men vil fortløpende foreta evalueringer gjennom de fire neste årene, sier Sørvåg.

Han legger til at man om kort tid vil se en sterkere samordning av Forsvarets sikre plattformer

- Enkelte av disse plattformene har et graderingsnivå som gjør at Forsvaret, ut fra en sikkerhetsmessig vurdering, ser det som usiktsmessig å overlate driften til andre. Dermed er Forsvaret selv den eneste som på kort sikt kan ta ut fulle synergier i forbindelse med driften av disse, sier Sørvåg.

Les også: Forsvaret kjører med SAP