Forsvaret vurderer krav om tilbakebetaling

Forsvaret ser svært alvorlig på opplysningene om at Siemens SBS kan ha fakturert Forsvaret for 40-50 millioner kroner for mye.

Forsvaret startet tidlig på våren i år arbeidet med å avklare påstander om overfakturering fra Siemens SBS' side. Arbeidet har blant annet bestått i undersøkelser internt hos anskaffende enhet og hos Siemens SBS, foruten en klarlegging av de rent kontraktsrettslige spørsmål.

Arbeidsrettsaken som ble avsluttet i Oslo tingrett i går gjaldt om Siemens hadde rett til å si opp Per Yngve Monsen. I dommen uttaler retten at Monsen hadde grunn til å melde fra om sitt syn om at Siemens hadde overfakturert Forsvaret.

Vurderer forholdet til SBS

Det er på det rene at Siemens har oppnådd en faktisk dekningsgrad som overskrider de 8 prosent som lå i avtalen. Det er et hovedspørsmål i Forsvarets pågående arbeid å vurdere om Siemens kan beholde det beløpet som overskrider 8 prosent. Dette er et vanskelig og omfattende arbeide.

- Forsvaret ser svært alvorlig på denne saken, og vi vil nå følge denne opp i lys av opplysningene som er kommet frem i Oslo tingrett. Forsvarets videre forhold til Siemens vil avhenge av løsningen i saken, sier Sjef Forsvarsstab, generalløytnant Arne Bård Dalhaug.