Forsvarets Golf-prosjekt risikerer å bli forsinket

Forsvarets Golf-prosjekt risikerer å bli forsinket

Forsvarets store it-omleggingsprogram Golf kan bli forsinket. Det er ikke foreslått konkrete bevilgninger til programmet i 2005.
Forsvarets hovedregnskap for 2003 ble ikke godkjent. Årsaken var problemer med bruken av første delprosjekt i Program Golf, kalt LP-1. Forsvaret og departementet selv er veldig fornøyd med gjennomføringen av fase 1 i Program Golf.

De klarte det innenfor vedtatte budsjettrammer og tidsfrister. Dessuten kan de dokumentere gevinster på rundt 100 millioner kroner. I forslag til statsbudsjett blir det likevel beskrevet betydelige problemer når det kommer til bruken av det nye systemet.

Den tekniske løsningen fungerer i dag tilfredsstillende, skriver departementet, men påpeker at det oppstod betydelige overgangsproblemer på områder som avstemming av regnskapet, sporbarhet av oppdrag og utbetaling av lønn. Departementet forteller at det derfor er satt i verk tiltak for å støtte og bevisstgjøre organisasjonen på hva den bør fokusere ytterligere på.

Ikke penger?

-- Vi kan ikke se at det er avsatt penger til Program Golf i statsbudsjettet?

-- Det er det, men de er foreløpig ikke konkretisert. Det samme gjelder en rekke andre prosjekter som bare er samlet i generelle tiltaks- og driftsbevilgninger, forklarer ekspedisjonssjef

Fridthjof Søgaard i Forsvarsdepartementet. -- For oss er den manglende konkretiseringen en overraskelse, betyr dette at man er forsinket i Program Golf?

-- Foreløpig er vi ikke det, men hvis vi ikke kommer i gang med fase 2 i løpet av få måneder, vil det være snakk om forsinkelser, sier Søgaard.

I statsbudsjettet for 2005 skriver departementet at fase to i Program Golf, LP-2, planlegges lagt frem for Stortinget som et kategori 1-prosjekt for godkjenning så snart de nødvendige beslutningsdokumenter er utarbeidet og har vært gjenstand for ekstern kvalitetssikring. Kategori 1 prosjekt betyr at det er et prosjekt av betydelig størrelse, vanligvis over 500 millioner kroner.