Fortell oss om StarOffice

Fortell oss om StarOffice

Microsoft har fått mye kjeft for et uoversiktelig lisensprogram og dyr programvare.
Microsoft har fått mye kjeft for et uoversiktelig lisensprogram og dyr programvare. Dette er noe de fleste bedrifter er avhengige av å forholde seg til, spesielt med hensyn til Microsoft-produktene Windows og Office. Det finnes vel knapt en bedrift i Norge som ikke benytter Word og Excel til tekstbehandling og regneark.

Microsofts sterke markedsstiling er åpenbart god butikk. Rundt 3.600 kroner tar selskapet for en Office-lisens (Office inneholder blant Word, Exel og Powerpoint). Gang det opp med antall ansatte i bedriften og det blir fort penger av det - som utgift i bedriften og inntekt til Microsoft.

Men Bill Gates får mer kjeft enn han fortjener, for det finnes alternativer på markedet. Få benytter seg imidlertid av dem. Det skyldes verken at produktene er dårlige, at Microsoft gjør det vanskelig for konkurrenter å hevde seg eller at markedet ikke vil ha det. Årsaken er at alternativene er godt bevarte hemmeligheter.

StarOffice fra Sun koster 685 kroner per lisens. Flere tester, blant annet i vårt søstermagasin PC World, slår fast at denne kontorpakken ikke står tilbake for Office. StarOffice er kompatibel begge veier med Office og for alle praktiske formål er funksjonaliteten lik - også brukergrensesnittet. I tillegg er altså prisen faktisk nesten 3.000 kroner lavere.

Likevel er det få bedrifter i Norge som har kastet ut Microsoft til fordel for StarOffice. Vi våger påstanden at årsaken er at svært få kjenner til programvaren. Den blir ikke markedsført. Hvilke grunner Sun har for ikke å fortelle bedrifts-Norge mer om StarOffice vites ikke. Sannsynligvis handler det om at kampen mot Microsoft om kontorkundene oppfattes som tapt. Selskapets markedsandel er massiv.

Vi tror likevel at StarOffice har et stort potensial. Når ikke Sun gjør det selv, slår derfor vi et slag for programpakken. For svært mange bedrifter i Norge er den et fullgodt alternativ til Office. Du kan lese mer om priser og lisenser i siste nummer av SMB Data. Abonnement kan bestilles på www.computerworld.no/smb.