Fortinet inntar Norge

Fortinet inntar Norge

Sikkerhetsleverandøren Fortinet etablerer egen organisasjon i Norge.

Sikkerhetsleverandøren Fortinet etablerer seg i Norge etter å ha vært representert gjennom Trygg Data her i landet. Trygg Data ble kjøpt opp av Exclusive Networks i november 2010, og nå søker man å etablere egen virksomhet i landet.

Fortinet plasserer sine sikkerhetsprodukter under paraplyen "Unified Threat Management". Dette innebærer både basisprodukter som brannmur, VPN, IPS, webfiltrering og applikasjonskontroll, men også komplementerende sikkerhetsløsninger.

Sentrale konkurrenter er Cisco, Check Point, Juniper, Sonic Wall, Watchguard og McAfee.

Ambisjonen med Norgessatsingen er å rekruttere rundt 10 sølvpartnere og 2-3 gullpartnere innen året er omme. Selskapet leverer løsninger til såvel store som små virksomheter, men ønsker seg en større bit av markedet bestående av større virksomheter. Telekom-aktører som Telenor og Netcom står høyt på ønskelisten.

I Norge er det James Dudek, som i flere år har representert Citrix, som har fått rollen som account manager og som den første ansatte.