Fortsatt høy it-ledighet

Fortsatt høy it-ledighet

Arbeidsledigheten innen it-yrkene er fortsatt høy, og det er bare en svak bedring siden august, viser ferske tall fra Aetat.
- Vi venter fortsatt på at veksten i ikt-bransjen skal gi seg utslag i økt sysselsetting, sier leder for næringspolitisk avdeling i Abelia, Arve Aasmundseth.

- Det ser ut som vi fortsatt en inne i en fase med vekst uten økt sysselsetting, såkalt "jobless growth".

Aetats tall for september viser at arbeidsløsheten innenfor ikt-yrkene (systemutviklere, programmerer, dataingeniører og datateknikere) fortsatt er høy. Arbeidsledigheten innen denne gruppen er 3,7 prosent, mens arbeidsledigheten totalt er på 3,8 prosent.

Omslaget innen ikt-yrkene kom i april. I månedene etter har det vært færre arbeidsløse innen ikt-yrkene, sammenliknet med tilsvarende måned i 2003.

Sysselsettingstallene stemmer med de undersøkelsene Abelia har gjort innenfor bransjen.

- Kunnskapsbedriftene forventet å ansette flere folk i løpet av 2004, men mer i 2005, sier Aasmundseth.

Samtidig viser Abelias tall at de bedriftene som har utenlandsaktivitet ville øke sine investeringer mer i utlandet enn i Norge.

- Det er en utfordring for regjeringen å legge til rette for at vi også får en vekst i sysselsetting i Norge for kunnskapsbedriftene, sier Aasmundseth.

Han peker spesielt på at regjeringen i statsbudsjettet må øke innsatsen for å skape mer forskning og utvikling i næringslivet.

- Brukerstyrt, næringsrettet forskning er den beste måten å sørge for at bedriftene forsker mer, sier Aasmundseth. Forsking og utvikling legger grunnlaget for nye arbeidsplasser. Her må regjeringen ta i sterkere, sier Aasmundseth.

Ved utgangen av september var det 2118 helt arbeidsledige innenfor ikt-yrkene. Dette er en bedring på 185 personer sammenliknet med september 2003. For sjette måned på rad er arbeidsledigheten lavere enn på samme tid året før. Utviklingen blant ingeniører og teknikere er nærmest identisk, også med en svak bedring siden 2003.

Abelias advokater har daglig kontakt med ikt-bedriftene. De merker at det har blitt betydelig færre spørsmål knyttet til nedbemanninger.

- Dette tolker vi til at det snart vil komme ny sysselsettingsvekst i bransjen, sier Aasmundseth.