Fortsatt minus for Ementor

Fortsatt minus for Ementor

Til tross for forbedring over hele linjen endte Ementors resultat for første kvartal på minus fire millioner kroner.

Nordens største leverandør av it-infrastrukturløsninger og -produkter, Ementor, presenterte i dag resultater for første kvartal 2006. Konsernet melder at alle land har forbedret driften sammenlignet med samme kvartal i 2005.

Konsernets proforma omsetning økte fra MNOK 1 488 til MNOK 1 524 (proforma er inkl. Topnordic og Ementor hele kvartalet) sammenlignet med første kvartal i 2005. Proforma EBITDA (driftsresultatet før avskrivninger) ble forbedret med MNOK 28 til MNOK 23 og EBIT (driftsresultatet) med MNOK 38 til MNOK 5. Resultat før skatt fra videreført virksomhet ble MNOK -4 mot MNOK -42 i tilsvarende periode i 2005.

Ementors konsulent- og løsningsvirksomhet i Danmark er rapportert som annen virksomhet og nettoført med MNOK -14 i resultat. Salget av den norske konsulentvirksomheten (Avenir) resulterte i et nullresultat i første kvartal 2006. Proforma resultat før skatt ble således en forbedring på MNOK 36 og endte på MNOK -18.

Konsernets finansielle posisjon er forbedret i forhold til første kvartal 2005. Kontanter og bankinnskudd er ved slutten av første kvartal på MNOK 424 og egenkapitalen er på MNOK 1 313, som gir en egenkapitalprosent på 41,8 prosent.

Mer kjøpekraft

Sammenslåingen av Topnordic og Ementor går som planlagt og det er forventet årlige synergier på MNOK 75 fra 2007. I tillegg forventes finansieringskostnader å bli redusert med MNOK 10 og økt kjøpekraft mot leverandører er forventet å gi MNOK 10 i besparelser. I Danmark ble integrasjonen mellom de to selskapene fullført ved utgangen av første kvartal og i Norge er integrasjonen forventet å bli fullført innen utgangen av andre kvartal. I Sverige har man i første omgang fokusert på synergier innefor salg og innkjøp.

- Sammenslåingen med Topnordic representerer et vendepunkt i potensialet og mulighetene til Ementor, og vi er godt fornøyd med konsernets resultater og utvikling. Integrasjonsarbeidet i alle land går som planlagt, og fokus fremover blir nå omsetningsvekst, uttak av synergigevinster og forbedrede resultater, sier Jo Lunder, Konsernsjef Ementor ASA.

Som en del av den pågående restruktureringen av konsernet ble danske M-Net, et selvutviklet desktop management produkt, solgt til Danware for MNOK 27 den 24. april 2006.

Ementor har, som følge av sammenslåingen med Topnordic valgt å fokusere på proforma tall (Topnordic og Ementor hele kvartalet) ettersom sammenligningen med proforma tall vil gi best mening.

Regnskapsmessig er Topnordic inne i konsernets rapporterte virkelige tall fra og med mars 2006.

Les også: Ementor vil vinne tilbake de tapte kundene
Ementor skal snobbe nedover