Fortsatt til sengs med BaneTele

Fortsatt til sengs med BaneTele

Datametrix har tegnet en treårig forlengelse av sin service- og supportavtale med BaneTele. Dette har en årlig verdi på 7,3 millioner kroner.

Avtalen kommer i tillegg til partnerskapet på felles markedssatsning og leveranser som de to selskapene allerede har.

Første halvår har vært et forrykende kontraktshalvår for Datametrix. Selskapet har tegnet nye avtaler for nærmere 100 millioner kroner, og kontraktene kommer innenfor alle av selskapets forretningsområder: IP-telefoni, sikkerhet, bredbånd og LAN/WAN.

Har opsjon på forlengelse

Den nylige inngåtte avtaleforlengelsen med BaneTele har en totalverdi på nærmere 20 millioner kroner de neste tre årene og med opsjon for forlengelse på ytterligere to år.

Avtalen er knyttet til service og support på BaneTeles nettverksløsninger både internt og i stamnettet.

Også konsulentbistand

Datametrix har også frem til nå hatt en service- og supportavtale med BaneTele. Datametrix skal fortsatt være reservedelsleverandør og yte konsulentbistand, men vil nå jobbe tettere med BaneTeles egen kompetanse for strukturert og proaktivt arbeid i forhold til å skape driftssikre og oppdaterte nett.

Avtalen inneholder i tillegg en beredskapsdel, hvor Datametrix forplikter seg å være tilgjengelig for utrykking ved eventuelle problemer.

Jobber tett sammen

Datametrix og BaneTele samarbeider på flere områder: Datametrix er systemleverandør av BaneTeles kjernenett innen IP-MPLS, Datametrix er leverandør av BaneTeles interne IP-telefonisystem.

Datametrix er ldessuten everandør av IP-telefoniløsning i BaneTeles nett og Datametrix er systemintegrator og salgspartner for BaneTele, det vil si at BaneTele er underleverandør av IP-MPLS-baserte tjenester til Datametrix’ kunder. Så vet vi det.