Fortsatt underskudd i Sense

Mobilselskapet Sense Communication økte omsetningen, men har fortsatt underskudd.
Sense Communications økte omsetningen i fjor med 11 prosent og landet på 630, 2 millioner kroner. Driftsresultatet for 2003 var på minus 31,2 mill. I følge en pressemelding fra selskapet hadde de fra desember 2003 til februar i år imdidlertid en positiv kontantstrøm på 27 mill.

-- I løpet av høsten 2003 har selskapet vært gjennom en snuoperasjon jeg mener vi kan være stolte av. Vi har en sterk, positiv kontantstrøm og vi skal være best i klassen når det gjelder effektiv drift, sier Sense-sjef Nadir Nalbant.

Sense hadde i 2003 en netto kundetilvekst på 73.000 og er Norges tredje største mobiloperatør med over 280.000 kunder.

Kontantstrømmen fra driften på 27 millioner kroner de siste tre månedene er nesten dobbelt så høy som for hele fjoråret under ett, heter det i pressemeldingen fra selskapet.

Kontantstrømmen fra desember 2002 til februar 2003 var til sammenlikning på to millioner kroner. Kontantstrøm fra drift 2003 er 14,9 millioner. Driftsresultat i 2003 på minus 31,2 millioner inkluderer rundt seks millioner i esktraordinære avsetninger i forbindelse med restrukturering, 19 millioner til nedskriving av driftsplattform, samt oppstartskostnader for Hello som ble innlemmet i selskapet i fjor.