Fortsatt vekst i tredje kvartal

Fortsatt vekst i tredje kvartal

Firmaet Basefarm fortsetter sin økonomiske vekst målt etter tredje kvartal 2004.
Basefarm AS har i løpet av årets tre første kvartaler en totalomsetning på om lag 48 millioner kroner som er en forbedring fra 31,5 millioner sammenlignet med de tre første kvartalene i fjor, ifølge en pressemelding.

Driftsresultatet er på 4,8 millioner kroner som er en forbedring fra 2,5 millioner kroner i fjor. Basefarm hadde isolert for årets tredje kvartal en totalomsetning på 15,3 millioner kroner sammenlignet med 10,75 millioner kroner i fjor.

-- Vi har i løpet av årets tredje kvartal inngått nye kundekontrakter med flyselskapet Norwegian, BaneTele, Læringssenteret samt TV4 i Sverige. Vi har i tillegg opplevd til dels betydelig økning på eksisterende kundeavtaler som inkluderer oppkjøpet av kundebasen til selskapet Circuit Solutions AS. Fremtidsutsiktene for fjerde kvartal ser samtidig ut til å være positive, sier administrerende direktør Grethe Viksaas i Basefarm.