Forventer sterk vekst i BI-investeringer

Forventer sterk vekst i BI-investeringer

35 prosent av it-sjefene i store norske virksomheter har budsjett til å investere i en BI-løsning i år. 36 prosent vil gjøre det samme i 2006.

Disse investeringsplanene fremkommer i en undersøkelse TNS Gallup har gjennomført blant it-sjefene i landets største virksomheter, på vegne av SAS Institute.

Et tilfeldig utvalg på 100 it-sjefer i Norges 1000 største virksomheter er intervjuet om sitt syn på egne rapporteringssystemer og behovet for løsninger for virksomhetsstyring og beslutningsstøtte.

Få har det

- Vi merker den økte etterspørselen og en modning i markedet. Etter flere år med fokus på og investeringer i ERP-system, er det naturlig med økt behov for løsninger for virksomhetsstyring og beslutningsstøtte, sier Gunilla Resare, Markedsdirektør i SAS Institute AS, i en pressemelding.

Gallup-undersøkelsen viser at nærmere 70 prosent av Norges største virksomheter ikke har en egen Business Intelligence-løsning.

Det økte behovet kan blant annet knyttes til stadig strengere regulatoriske krav fra myndighetene, som legger føringer på lagring og tilgjengelighet av informasjon, som for eksempel anti-hvitvaskingsloven, Sarbannes-Oxley, Basel II og Corporate Governance.

It-avdelingen henter

Det er fremdeles mye manuelt arbeid knyttet til uthenting av rapporter. Gallup-undersøkelsen viser at it-avdelingen er involvert i 76 prosent av arbeidet med å skaffe og ta ut rapporter som ledelsen etterspør.

- Her er det mye økonomisering og effektivisering å hente. It-avdelingens jobb bør være å legge til rette for selvbetjent uthenting av dagsaktuelle rapporter, sier Gunilla Resare.