Fosen går for ErgoGroup

Åtte kommuner tilknyttet Fosen Regionråd har gått sammen om kjøp av elektronisk saksbehandlings- og arkivløsning fra ErgoGroup.

De åtte kommunene har totalt 26 000 innbyggere, og omfatter kommunene Ørland, Bjugn, Rissa, Roan, Åfjord, Osen, Leksvik og Mosvik.

- ErgoGroup leverer en fleksibel løsning som er godt teknisk og praktisk tilrettelagt for samarbeid på tvers av kommunegrensene. Løsningen passer godt til våre målsettinger for en helhetlig tankegang for saksbehandlingen i kommunene, sier Leif Gunnar Lillevik, konstituert rådmann i Rissa Kommune.

- Vi er godt fornøyd med at Fosen regionråd har valgt å inngå avtale med oss. Elektronisk saksbehandling effektiviserer administrative rutiner og gir en bedre dokumentsikkerhet, sier Terje Mjøs, administrerende direktør i ErgoGroup.

Valgfrihet

I fase 1 skal Ørland og Bjugn starte opp først på en egen separat installasjon i Ørland kommune. Disse kommunene vil trolig være i drift med ePhorte i løpet av året. Deretter venter utrulling av løsningen i de øvrige seks kommunene som er tilknyttet avtalen. Programvaren for disse kommunene skal installeres og driftes via felles en kommuniksjonsløsning i Rissa kommune.

Kontrakten har en minimumsverdi på 1,5 millioner kroner og inkluderer ett års vedlikehold og brukerstøtte. Utover dette har kommunene valgfrihet i forhold til hvor mye konsulenttjenester og opplæring de vil kjøpe.