13 kan være Adobes lykketall

13 kan være Adobes lykketall

Elements 13-versjonene av Photoshop og Premiere er lansert. Høstens farger er sort/hvitt.

Like sikkert som at løvet gulner hver høst, er det at Adobe kommer med en ny utgave av forbrukerversjonene av Photoshop og Premiere, under paraplyen Elements.

Photoshop Elements 13 og Premiere Elements 13 – for henholdsvis bilderedigering og videoredigering – kan nå kjøpes via nedlasting.

Programmene kommer også i databutikkene som klassiske programvarebokser, for dem som fortsatt ønsker å kjøpe programvare på gamlemåten.

Er nyhetene viktige?

Svorne Elements-brukere er hver høst spent på hvilke nyheter Adobe kommer med denne gang. Det store spørsmålet er naturligvis om det er tilstrekkelig mange – eller viktige – nyheter til å forsvare en oppgradering til nyeste versjon?

Noen ganger har nyskapingen vært så liten at den nye versjonen er blitt mottatt med et gjesp. Andre ganger har Elements-brukerne løpt og kjøpt nyeste versjon med én gang.

Årets versjon, nummer 13, er i så måte litt vanskelig å vurdere, i hvert fall på basis av bare en kort pressebriefing og en snau times bruk. Vi håper å komme tilbake med en grundigere vurdering om ikke lenge.

En av utfordringene for Adobe i høst er at fjorårets versjon, Elements 12-programmene, hadde ganske betydelige forbedringer. Det gjenstår å se om dette vil føre til at en del brukere velger å hoppe over versjon 13, eller om 13 isteden blir et lykketall for Adobe.

Blant fjorårets forbedringer var fjerning av blitsøyne på kjæledyr, ikke bare røde blitsøyne på personer, slik programmet har hatt lenge.

Versjon 12 kom også med betydelige forbedringer knyttet til triks som å fjerne eller flytte objekter og få bakgrunnen fylt igjen automatisk – Content-Aware Move.

I tillegg kom Adobe i fjor med forbedringer innen deling av bilder og video samt tilgang på bilder og video via smarttelefon og nettbrett.

Vi omtalte i fjor også Auto Smart Tone-funksjonen, med glidende overganger mellom fire forskjellige justeringer der systemet etter hvert lærer seg brukerens redigeringspreferanser.

Sort/hvitt i fokus

I år ser det ut til at Adobe har kastet seg på sort/hvitt-bølgen.

Både i profesjonelle medier og blant fotoentusiaster ser vi at kreativ bruk av sort/hvitt-bilder og ditto effekter er økende.

Effektene går blant annet på å beholde fargene på et hovedelement i et bilde, mens omgivelsene gjengis i sort/hvitt. Eller omvendt.

Dette er jo prosesser som profesjonelle Photoshop-brukere gjør så å si daglig, men for amatører kan det være krevende.

Under «Guided Editing», der Photoshop Elements-brukeren får råd og tips, finner man nå et rådgivningsvalg både om «Black and White» – om konvertering til sort/hvitt – og «B&W Selection» – om hvordan man konverterer et fargebilde til sort/hvitt, men beholder enkelte elementer i farger.

Under pressedemonstrasjonen fikk vi også se hvor lett det er blitt å kopiere elementer over fra ett bilde til annet ved hjelp av verktøyet Photomerge Compose. Dette er en funksjon som er kommet inn takket være innspill fra brukerne, ifølge Adobe.

Photoshop Elements har arvet egenskaper fra Photoshop blant annet når det gjelder vanskelige oppgaver som å selektere hår som flagrer i vinden når man ønsker å kopiere for eksempel et portrett inn på en annen bakgrunn.

En annen nyhet i Photoshop Elements 13 er «Intelligent Crop Suggestion», et verktøy som analyserer elementene i bildet – ansikter, horisonter og så videre – og deretter kommer med flere forslag til hvordan bildet kan beskjæres.

Mer 4K-video

På videosiden er det ikke så mye nytt, men Adobe forsikrer at selskapet legger stor vekt på å forbedre Premiere Elements når det gjelder 4K/Ultra HD, som blir stadig mer populært. 4K-video kan enkelt eksporteres til HD-video.

Det er også skjedd forbedringer av Shake Stabilizer-funksjonen. Adobe hevder at videoopptak med rystelser raskt kan endres til å gi inntrykk av stødigere kameraføring.

Live-kanal

Nytt i begge programmer er eLive, en forkortelse for Elements Live. Dette er en slags internett-basert hjelpekanal som stadig oppdateres med nye tips og triks. Tanken er at her skal brukerne finne gode råd til å forbedre sine ferdigheter.

Photoshop Elements har dessuten bedre funksjonalitet mot Facebook.

Anbefaler sletting

Adobe anbefaler at man sletter tidligere versjoner av Photoshop Elements fra pc-en eller Mac-en, selv om det ikke er påkrevd for å få den nye versjonen til å fungere.

Men ettersom den nye versjonen sørger for å konvertere eksisterende kataloger for at de skal fungere med den nye Photoshop Elements-versjonen, fraråder Adobe at man svitsjer mellom gamle og nye versjoner av Photoshop Elements Organizer-programmet.

Photoshop Elements og Premiere Elements kommer i så å si identiske utgaver for Windows og OS X.

I skrivende stund er ikke norske priser klare, men ifølge Adobe blir prisene omtrent som før, med eventuelle justeringer for kursendringer. I fjor kostet de to programmene 737,50 kroner for hvert program kjøpt enkeltvis, eller 1.112,50 kroner kjøpt samlet. Oppgradering fra tidligere versjon kostet 612,50 kroner for hvert av programmene oppgradert enkeltvis, eller 937,50 kroner for oppgradering av samlepakken.

Les om:

Foto/video