Bedre med en mobil i neven enn ti aviser på bordet

Bedre med en mobil i neven enn ti aviser på bordet

Mobilen er viktigst for voksne. Hva er det med ungdommen?

Analysebyrået Emarketer forteller at de fleste voksne nå bruker mer tid med å anvende de mobile dingsene enn det de bruker på trykte medier. Dette melder PC World i USA.

I snitt bruker en voksen nordamerikaner 65 minutter om dagen på mobilen, mens bare 44 minutter brukes til papirmedier. Avisene får mest tid med 26 minutter, mens magasiner får 18.

Knuses av TV

Hva mobilen brukes til i disse tre kvarterene, kommer ikke fram her. Det er for eksempel ikke noen tall som forteller om det er apper eller nettleser som er primærveien til nyhetsinformasjon.

Den lille skjermen taper fortsatt for den store, viser rapporten. Nordamerikanerne bruker fire timer og trettifire minutter i en økende trend med å glane på TV og video. Hvor stor del av denne mediebruken som er levert gjennom tradisjonell tv og hvor mye som er internettbaserte video-tjenester som Netflix og Hulu, fremkommer ikke.

Norske trender

Firmaet er basert i New York og tallene er for voksne i USA. Tallene er derfor ikke helt overførbare til norske forhold.

Ferskeste tall fra Statistisk Sentralbyrå er for 2010 og deres mediebruksanalyse.

Der går det fram at i snitt er det 16 prosent som bare leser nyheter på nett, mens 37 prosent bare leser i avis. Men dagliglesere av aviser har samtidig gått ned fra 69 til 37 prosent mellom 2001 og 2010, mens dagliglesere av nettavis har økt fra 10 til 43 prosent.

Aldersgruppen 25-44 år er de mest ivrige avisleserne på nett, tett fulgt av unge mellom 16-24 år.

Vi fant ikke tall som viser hvilke enheter som brukes til nettlesingen. Ifølge konsulentbyrået Mediavision AB har 220 000 nordmenn kjøpt et eller annet nettbrett i det siste. Smartmobiler dominerer i salgskanalene. Nye bruksmåter vil antagelig gjelde for disse mobile enhetene også.

Foto/video