Big Brother eller Panda Po?

Big Brother eller Panda Po?

KOMMENTAR: Mens den sjarmerende pandaen Po erobrer hjerter i kinosalen, viser myndighetene i Kina en mindre hyggelig side ved Midtens Rike.

I dag åpner De olympiske leker i Beijing. Er det starten på Kinas overtagelse av USAs rolle som kulturell, sportslig og økonomisk verdensleder?

Fremtiden vil vise om Kinas økonomiske og kulturelle vekst fortsetter, men sikkert er det at debatten rundt Kinas plass på verdenskartet har nådd kokepunktet.

Kina forvirrer oss: Landets ruvende utvikling, gamle kultur og stramme politiske kontroll setter oss ofte på feil spor. It-bransjen, som er avhengig av Kinas enorme mengder med billig arbeidskraft og ønsker tilgang verdens største marked, kan fort komme i en situasjon hvor teknologi brukes til politisk undertrykkelse.

Tidligere har Yahoo og Google vært på ville veier da de samarbeidet med myndighetene i Kina om sensur, og til og med har utlevert informasjon om journalister som har blitt fengslet på grunn av det. Sensurspøkelset har dukket opp på nytt rundt OL, og Gerald Kador Folkvord, Kina-ansvarlig i Amnesty International Norge, skriver at kinesiske myndigheter har glemt løftene de gav da de ble tildelt OL for syv år siden.

Andre mener at Kina er godt på vei. Disse kulturrelativistene setter det forholdsvis åpne samfunnet i Kina opp mot galskapen under Mao for 30-40 år siden. Også argumentet om at Kina som kultur aldri har hatt demokrati og fri presse hentes frem. Hvorfor skal man forvente at internett i Kina skal være like fritt tilgjelig som i Vesten? Det er økonomiske kontakter uten politiske krav som vil bidra til at Kina åpner seg enda mer opp.

Det er dermed ikke sagt at vi skal godta sensur, som strider med de mest grunnleggende verdier i vårt samfunn. Og fordi teknologi spiller en sentral rolle i moderne overvåkingsmekanismer (i motsetning til den sosiale kontrollen under Kulturrevolusjonen), kan it-bransjen ikke holde seg unna noen prinsipielle valg.

I Kina er det montert flere titusen overvåkingskameraer, skriver New York Times. Ifølge Security Industry Association (SIA) har landet brukt 6,5 milliarder dollar på overvåkingsutstyr før OL, for en stor del vestlig teknologi. Og SIA frykter at de fleste kameraene vil bli på plass etter OL.

- Vi har tjent penger på eksporten av dette utstyret, men på sikt vil effektene være mindre positive. Arven etter Beijing OL kan bli en høyteknologisk politistat, sier overvåkingsekspert James C. Mulvenon til avisa.

Norske bedrifter henger etter våre naboer når det gjelder kontakter med Kina. Men it-bransjen er interessert, og åpner øynene i større grad for verdens mest befolkingsrike land. Men også norske bedrifter må være forberedt på at teknologien de leverer kan brukes til politisk undertrykkelse, overvåking eller sensur.

Kung Fu Po er en sjarmerende panda som stjeler hjertene våre med sin utholdenhet og humoristisk selvinnsikt. Barnefilmen viser kinesisk visdom og estetikk, og selv om den har sine røtter i Hollywood, passer bildet av den store, smilende og fredsbringende pandaen som redder verden, godt med mange kineseres selvbilde.

Men for at dette bildet kan bli virkelighet, må landets myndigheter ikke bygge et Big Brother-samfunn. It-bransjen kan hjelpe til ved å stille klare krav til bruk av teknologi som eksporteres til Kina.

Foto/video