Dansk fotodistributør til Norge

Dansk fotodistributør til Norge

Fovitech utvider til Norge og Sverige. Første produktgruppe ut er General Electrics' digitalkameraer.

Den danske foto- og elektronikkdistributøren Fovitech ekspanderer i Norden. Distributøren ble grunnlagt som selvstendig selskap i 1992, og gjennom et holdingselskap jobber Fovitech nå med å etablere seg i Oslo og i Uppsala i Sverige.

Til å begynne med vil distributøren fokusere på General Electrics' digitalkameraer. Da Fovitech i fjor 2008 fikk agenturet på General Electrics kameraprodukter gjaldt avtalen hele Norden.

- Bakgrunnen for utvidelsen av virksomheten til også å omfatte andre land enn Danmark er ønsker fra både kunder og leverandører om en fellesnordisk distribusjon, sier Hans Venshøj Poulsen, administrerende direktør i Fovitech, til danske Zoom Online.

Norske medeiere

Begge de to selskapene etableres i samarbeid med en lokal partner - i Norge er dette Helge Vie Berntsen og Jørn Løken.

- På denne måten oppnår vi en solid forankring på de respektive markedene der vi på den ene siden kan utnytte Fovitechs styrker i forhold til produsentene og leverandørene, og på den andre siden trekke på de lokale partnernes kompetanse, kjennskap til markedet og det tilhørende distributør- og butikknettet, forklarer Venshøj Poulsen.

Videre er planen å utvide produktsortimentet med en rekke andre produkter som kan være interessante for forhandlere innen foto radio/tv og forbrukerelektronikk, og ifølge Venshøk Poulsen er de allerede i forhandlinger med flere interesserte leverandører.

Innen utgangen av 2009 er planen også å etablere et søsterselskap i Finland etter samme modell.

Les om: