Datanettene fylles av video

Datanettene fylles av video

I løpet av de neste fem åra øker internettrafikken fem ganger. Video krever det meste av kapasitetsveksten.

Cisco slapp sin nyeste studie av utviklingen av internettrafikk midt i juni, hvor prognosene deres for vekst i internettrafikken er lavere enn tidligere. Men førti prosent årlig vekst fra ni exabyte i måneden i år til 56 exabyte per måned i 2013 vil kreve sitt av nettverkene.

- Veksten kommer i videorelaterte data, forteller Nils Ove Gamlem, forretningsutvikler i Cisco Norge.

- Den største andelen vil komme i bruk hos konsumentene, og to-tredjedeler vil være videorelaterte data.

Visuell datanettverksbruk (Visual Networking) er utrykket Cisco bruker for å betegne det nye bruksmønsteret. Det innebærer kombinasjon av video og sosiale nettverk av Web 2.0-typen, altså fra nedlasting av video fra Youtube, P2P-nettverk og tv-signaler, til videomøter og overvåking.

- Vi får grunnlaget for prognosene fra egne nettverk og partnere. Noe er riktignok anslag, siden ikke all trafikk på internett går via våre løsninger eller vi ikke kan se hva slags trafikk som går i vpn-tunneller, sier Gamlem.

Prognosene for global internettrafikk er at den vil utgjøre 673 exabyte (673 millioner terabyte), eller to tredjedeler av en zettabyte. Veksten år for år framover anslås til 40 prosent, en liten nedgang fra 53 prosent vekst fra 2007 til 2008. Den lavere veksten skyldes avkjølingen av internasjonal økonomi. Cisco hevder selv at prognosene deres er treffsikre, anslaget for veksten i 2008 var 51 prosent.

Når databruksdøgnene blir lange

Hypersamband (Hyperconnectivity) får sin sivile bruk etter hvert som flere og flere tar i bruk internett som bærer av flere typer enheter og kommunikasjonsgrensesnitt. Navnet kommer fra det militære uttrykket for digital samkjøring av militære operasjoner. For vanlige brukere innebærer dette at ikke bare pc-er, men mobiltelefoner, tv-mottakere, kjøleskap og biler får fast internettilkopling. Og bruken er ikke bare epost og web-lesing lenger. Alt fra handel til sosiale relasjoner og underholdning tar internett i bruk som transportform.

En interessant del av prognosene viser at mobiltrafikken vokser kraftigere enn annen trafikk. Men total andel av bruk i datanettverkene blir ikke stort. Også her er det videodata som står for veksten.

- Det skyldes at video til mobiltelefoner med sine små skjermer ikke har de samme kvalitetskravene som HD-video til flatskjerm, forklarer Gamlem.

Studien viser også at brukerne blir flerbrukere, og bruken av datanettverk omregnet i datanettverksdøgn blir lange døgn. Passiv datanettverksbruk beskriver at vi laster data ned og opp uten at vi bruker personlig tid på dette. Eksempler er sikkerhetskopiering til nett, nedlasting av filmer, oppdateringer av pc-er, gps-posisjonering eller digitale oppslagstavler. Samtidig brukes datanettverkene aktivt til web, epost, direktemeldinger. Cisco anslår at dette utgjør 15 minutter i tillegg til hver time en vanlig bruker er på nett. Et databruksdøgn blir 36 timer i 2013 etter denne regnemåten.

Prioritering må til

For Cisco er det ikke akkurat kapasiteten i datanettverkene noe stort problem. Men Gamlem advarer mot at alt dermed ikke blir bare enkelt. Utfordringen for bransjen blir at dersom alle typer data skal behandles og betales likt, kan veksten bli svært krevende.

- Trafikkprioritering må til, slik at sanntids video- og taledata får en brukbar kvalitet, understreker Gamlem.

- Og dette kan ikke løses i klientene. Eller i serverne.

Han påpeker at mye av nettverksdesignen fortsatt er slik den ble gjort i 1993. Og at dette neppe vil holde i 2013.

HP vil løse problemet med å desentralisere intelligensen i nettverkene, les mer på neste side!

Foto/video